Úloha umelej inteligencie v translatologickom výskume, vzdelávaní a praxi

S radosťou vás pozývame na seminár Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov s názvom Úloha umelej inteligencie v translatologickom výskume, vzdelávaní a praxi. Seminár sa uskutoční 18. júna 2024 o 18:30 na platforme Zoom pod vedením prof. RNDr. Daša Munková, PhD., ktorá je aktuálne vedúcou laboratória spracovanie prirodzeného jazyka pri Katedre informatiky FPVaI UKF v Nitre.

Seminár bude zameraný na ukážku využitia umelej inteligencie – strojového prekladu – v  translatologickom výskume a vzdelávaní, ako aj v praxi.

Strojový preklad – ako proces a produkt tohto procesu – úzko  súvisí a plne korešponduje s predstavou Jamesa Holmesa (1972) o translatológii ako vednej disciplíne, ktorá má okrem interdisciplinarity aj charakter empirickosti, kde sleduje dva hlavné ciele výskumu: popísať javy produktu a procesu prekladu (ako sa prejavujú v reálnom svete na základe skúseností) a ustanoviť všeobecné princípy, pomocou ktorých je možné tieto javy vysvetliť a predikovať.

V súčasnosti existuje mnoho jazykových a prekladateľských technológií založených na umelej inteligencii (AI), pričom najdominantnejšou a najpoužívanejšou AI technológiou je strojový preklad. Strojový preklad je bezprostrednou transformáciou textu z jedného prirodzeného jazyka do druhého pomocou umelej inteligencie.

Podujatie sa uskutoční v utorok, 18. júna 2024 o 18:30 online prostredníctvom platformy Zoom.

Pre členky a členov SAPT je podujatie bezplatné, link na Zoom udalosť dostanú mailom.

Na podujatí sú vítaní aj nečlenovia, no musia uhradiť vstupný príspevok vo výške 20 €.

Alebo sa môžete stať našimi členmi a získať tak prístup ku všetkým minulým, no i budúcim podujatiam SAPT. Viac na našej webstránke: www.sapt.sk.

Pre viac informácií neváhajte kontaktovať tajomníčku SAPT Karolínu Kollárovú na e-mailovej adrese: sekretariat@sapt.sk

Informácie o podujatí