Medzinárodné obchodné operácie

Pozvýame vás na ďalší seminár Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov!
Na našom decembrovom seminári sa budeme venovať medzinárodným obchodným operáciám s odborníčkou na slovo vzatou: s doc. Ing. Vierou Ružekovou, PhD. z Katedry medzinárodného obchodu Obchodnej fakulty EUBA.
Ako vždy, i tento seminár bude prebehne na Zoom-e.
Členovia SAPT majú vstup voľný. Nečlenovia sú vítaní tiež, ale nech sa najprv ozvú e-mailom na: sekretariat@sapt.sk (p. Kotvas), a uhradia vstupné vo výške 25 €.
Tešíme sa na vás!

Informácie o podujatí