Mandátny certifikát a elektronický úradný preklad

Srdečne vás pozývame na druhé vzdelávacie podujatie Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov v tomto roku.
Tento seminár bude venovaný úradnému prekladu a jeho možnej elektronizácii. Rozoberieme si formáty súborov elektronického úradného prekladu na Slovensku, jeho uplatniteľnosť, spôsoby, ako získať mandátny certifikát a ako s ním pracovať a neopomenieme ani tipy na užitočné platené i neplatené nástroje.
Seminár povedie Ivo Poláček, člen Výkonného výboru SAPT, vedecko-pedagogický pracovník na Filozofickej fakulte UK a aktívny prekladateľ a tlmočník.
Podujatie sa uskutoční v pondelok 4. 4. 2022 o 18:30 online prostredníctvom platformy Zoom.
Pre členky a členov SAPT je podujatie bezplatné, prístupové údaje dostanú mailom.
Nečlenovia sú na tomto podujatí rovnako vítaní, no budú musieť uhradiť vstupné vo výške 20 €. Pre viac informácií môžete kontaktovať tajomníka SAPT Šimona Kotvasa na e-mailovej adrese: sekretariat@sapt.sk

Informácie o podujatí