Naši členovia

V SAPT nájdete prekladateľov a tlmočníkov, pre ktorých sú preklady a/alebo tlmočenie hlavným zdrojom ich obživy. Naši členovia sú prekladateľmi a tlmočníkmi na plný úväzok.


Koho nájdete medzi našimi členmi?

Byť prekladateľom alebo tlmočníkom neznamená len ovládať dva jazyky. Umenie sa skrýva práve v prenesení významu, v zručnom prepnutí medzi dvoma jazykmi tak, aby sa vlk najedol a aj ovca ostala celá (rozumej: význam originálu ostal zachovaný a výsledok bol zrozumiteľný). Oblasťou pôsobenia každého z nás nie sú teda len jazyky, ale aj – a hlavne – efektívna komunikácia medzi dvoma kultúrami.

Nájdu sa medzi nami odborníci s rokmi skúseností, ktorých preklady si objednávajú najvyššie orgány Slovenskej republiky, ale i akademici – translatológovia, prekladatelia beletrie a poézie, tlmočníci akreditovaní pri európskych a medzinárodných inštitúciách, ale i študenti a čerství absolventi prekladateľských a tlmočníckych programov. Spektrum špecializácií a kvalifikácií našich členov je naozaj široké. Stačí si len vybrať takého, ktorý vyhovuje vašim nárokom.

Tip: Ak vám ide o preklad alebo tlmočenie v konkrétnej oblasti so špecifickou slovnou zásobou, potrebujete odborníka so skúsenosťami či vzdelaním v danej problematike. Nájdite si toho svojho pomocou nášho vyhľadávania podľa špecializácií.
Tip: Chcete osloviť našich členov s ponukou stáží či dobrovoľníctva? Hľadáte študujúcich prekladateľov alebo tlmočníkov? Zaškrtnite vo vyhľadávaní „zahrnúť do vyhľadávania aj študentov“ a vo výsledkoch sa vám zobrazia aj naši členovia z radov študentov a čerstvých absolventov.

Kde všade sa naši členovia nachádzajú?

Členov SAPT nájdete po celom Slovensku, preto nie je problém vybrať si u nás takého tlmočníka alebo prekladateľa, ktorý vám vyhovuje nielen svojimi znalosťami, ale aj lokalitou. Geografická vzdialenosť je často rozhodujúca, a to nielen pri tlmočení, ale i vtedy, ak sa s prekladateľom z rôznych dôvodov potrebujete stretnúť osobne. Na rozdiel od mnohých asociácií a firiem nie sme sústredení len v hlavnom meste. Aj medzi členmi nášho výkonného výboru nájdete zástupcov z regiónov Slovenska.

Tip: Pri vyhľadávaní v databáze našich členov môžete zadať lokalitu, kde máte o tlmočenie či preklad záujem. Ak vám komunikácia na diaľku neprekáža a na lokalite prekladateľa vám nezáleží, políčko „lokalita“ nechajte nevyplnené. 

Kto sú akreditovaní členovia?

Niektorí naši členovia prešli náročným procesom posúdenia ich vzdelania, odbornosti a skúseností. Na základe tohto preverenia im akreditačná komisia udelila akreditáciu pre konkrétnu jazykovú kombináciu alebo kombinácie. Pri týchto členoch je na našej stránke označenie „akreditovaný člen“. Môžete si všimnúť, že ich skutočne nie je mnoho. Stať sa akreditovaným členom nie je vonkoncom ľahké. Toto označenie prináleží len tým, ktorých naozaj považujeme za najlepších v danej jazykovej kombinácii.

Tip: Chcete osloviť prekladateľské špičky? Pri vyhľadávaní medzi našimi členmi zaškrtnite „hľadať iba akreditovaných členov“.