Prihláška do asociácie Už ste naším členom? Prihláste sa

Slovenská asociácia prekladateľov a tlmočníkov združuje profesionálnych prekladateľov a tlmočníkov.

 Výhody členstva

 • kontakty s kolegami z celého Slovenska
 • profesionálne zastupovanie záujmov prekladateľov a tlmočníkov
 • prístup k databáze glosárov a k neverejnému diskusnému fóru
 • možnosť vlastnej internetovej prezentácie
 • informácie o aktuálnych témach relevantných pre našu profesiu
 • možnosti ďalšieho vzdelávania
 • využitie loga SAPT vo vašej oficiálnej komunikácii s klientmi
 • zľava na slovníky Lingea a CAT memoQ

Podmienky získania členstva

Poskytovanie tlmočníckych a/alebo prekladateľských služieb na základe aspoň jedného z týchto oprávnení:

 • živnostenské oprávnenie 
 • zápis v obchodnom registri
 • akreditácia konferenčného tlmočníka pri medzinárodných inštitúciách
 • úradný prekladateľ a/alebo tlmočník zapísaný na zozname Ministerstva spravodlivosti
 • zamestnanec na pozícii prekladateľ alebo tlmočník - hlavná náplň práce sú preklady a tlmočenie

Ak máte otázky, môžete sa obrátiť na sekretariat@sapt.sk, kde vás budeme informovať o ďalšom postupe. V našich radoch radi privítame kolegov, ktorí zdieľajú naše stavovské hodnoty. 

Prečítajte si naše základné dokumenty. Podaním prihlášky vyjadrujete súhlas so: stanovamietickým kódexom a štandardnými podmienkami poskytovania prekladateľských a tlmočníckych služieb.

Členské vo výške 50 eur sa platí na kalendárny rok. Úradní prekladatelia a tlmočníci platia členské 55 eur, študentské členské je 10 eur.

Nových členov prijíma Výkonný výbor priebežne.  Členovia platia plné členské za aktuálny kalendárny rok. 

Základné informácie
Prihlasovacie údaje
Kontaktné údaje
Bio