Valné zhromaždenie sa tento rok uskutočnilo v piatok 26. marca prostredníctvom platformy Zoom. Jeho oficiálnej časti predchádzala neformálna diskusia, ktorou sa členovia a členky Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov spojili a potešili sa vzájomnou interakciou. Následne predsedníčka SAPT Mária Mlynarčíková otvorila zasadnutie a predniesla Správu o činnosti SAPT za rok 2020.

Počet riadnych i študentských členov dlhodobo narastá, čo je dobrý signál toho, že sme kvalitnou a dôveryhodnou asociáciou spájajúcou pravých profesionálov v jazykovom priemysle. Momentálne máme 221 členov.

Nemožnosť organizovať prezenčné stretnutia neochromila činnosť výkonného výboru. Ten vypracoval stanoviská k aktuálnym témam, konkrétne k pandemickej podpore pre tlmočníkov v marci 2020, pripomienky k novele živnostenského zákona či vyjadrenie k novelizácii vysokoškolského zákona.

Konali sa už ôsme Hieronymove dni, ktoré prebehli kompletne online a celý záznam tohto podujatia si môžete pozrieť na našom kanáli na YouTube. Venovali sme sa prekladu detskej literatúry, lokalizácii webových lokalít, tlmočeniu pre cudzincov a dopadu pandémie na tlmočenie a preklad.

Po výbuchu v Bejrúte sme prejavili solidaritu s tamojšou univerzitnou knižnicou. Podporili sme jej obnovu sumou 450 USD.

Funkciu tajomníka zodpovedajúceho za agendu a správu sociálnych sietí asociácie prebral náš člen, prekladateľ a kultúrny manažér Šimon Kotvas, ktorý sa predstavil valnému zhromaždeniu.

V roku 2020 sa takisto konal prieskum slovenského prekladateľsko-tlmočníckeho trhu, o ktorý sa opätovne postarali Pavol Šveda Martin Djovčoš. Základné výsledky tohto prieskumu nám priblížil Pavol Šveda, pričom plánujú vyjsť aj knižnou formou. Výsledky z ostatného prieskumu už vyšli knižne v roku 2017, bližšie informácie nájdete napríklad tu.

Napokon sme pristúpili k voľbe nového výkonného výboru. Na tomto mieste musíme osobitne poďakovať našej dlhoročnej predsedníčke Márii Mlynarčíkovej za jej osemročné pôsobenie v čele našej asociácie, ktoré sa dňom konanie valného zhromaždenia zavŕšilo. Vďaka jej obetavosti a zápalu sme sa mohli stať veľkou komunitou pravých profesionálov. Rovnako sme sa poďakovali za prácu vo výkonnom výbore aj Henriette Geierovej. Nové zloženie výkonného výboru je nasledovné: Marianna Bachledová, Peter Bajčík, Júlia Batmendijnová, Tomáš Holička, Martin Majzlík, Ivo Poláček a Pavol Šveda. Posledného menovaného zvolil výkonný výbor do funkcie predsedu. Touto cestou mu srdečne blahoželáme a prajeme veľa síl vo výkone funkcie.

V tomto roku nás okrem iného čaká ďalší ročník Hieronymových dní. O všetkých našich aktivitách pravidelne informujeme aj na našom Facebooku, Instagrame a taktiež na sociálnej sieti LinkedIn. Informácie zverejňujeme aj na našom webe a členom tiež prostredníctvom e-mailu. Sledujte nás aj naďalej, aby vám nič neuniklo! 

Komentáre k blogu