Dobrá správa, ktorá poteší úradných prekladateľov a tlmočníkov: Justičná akadémia organizuje školenia v právnej oblasti pre prokurátorov, sudcov a vyšších súdnych úradníkov. Potiaľ nič nové, novinkou je to, že od tohto roku sú tieto školenia otvorené aj pre nás, úradných tlmočníkov a prekladateľov. Tu sa chcem poďakovať S. Horskej, ktorá ma na túto možnosť upozornila. Školenia akadémia organizuje pre veľké jazyky DE, EN, FR, a po sudcoch a prokurátoroch, ak ostávajú k dispozícii miesta, sa môžu kto prihlásiť súdni úradníci a tlmočníci. Školenia väčšinou trvajú dva až dva a pol dňa a konajú sa v detašovanom pracovisku Justičnej akadémie v Omšení. Kto by nevedel, nie je to až tak Pánubohu za chrbtom, peši sa dá dôjsť do pôvabných Trenčianskych Teplíc. Ja som takéto školenie absolvovala pred dvoma týždňami. Téma  bola stanovená najprv veľmi vágne – právnická francúzština – ale keďže nás francúzštinárov – ako vždy – nebolo veľmi veľa (určite menej ako nemčinárov), dohodli sme sa na témach, ktorým sme sa chceli venovať, napr. rodinné právo (návratové konanie, s ktorým sa teraz v praxi často stretávam), alebo civilný proces a pod. Výhodou bolo, že jeden zo školiteľov bol prokurátor z Francúzska Joël Guitton (človek z praxe) a druhým bol Frédéric Delaneuville z Fakulty manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave s pasívnou znalosťou slovenčiny. Nuž a pre mňa ako úradnú prekladateľku bolo prínosom to, že som poprvýkrát  „naživo“ videla a stretla svojich klientov, ktorých mená často vídam len na obálkach s písomnosťami na preklad alebo figurujú v podpise opatrení o pribratí úradného prekladateľa. Mohla som sa s nimi porozprávať a dostať aj všeobecnú spätnú väzbu na prácu nás, úradných prekladateľov. Po celom dni školenia dobre padla sauna, bazén a vírivka:-). Ďalšie francúzštinárske a nemčinárske školenie bude v novembri. Vrelo odporúčam. Za školenie som neplatila, nakoľko akadémia zatiaľ má rozpočet aj pre tlmočníkov a kto sa transparentne elektronicky nahlási skôr , ten je prvý v poradí. Stanislava Moyšová


 

Komentáre k blogu

  • Katka - ESP · 20. 05. 2015 o 15:44
    Som veľmi rada, že Justičná akadémia sa podujala na takéto školenia a dôvtipne ich ponúkla aj úradným T a P. Verím, že čoskoro otvoria aj školenie pre španielsky jazyk.
    Ďakujem za informácie.