Pred každým tlmočením sa pýtam, o čom rokovanie či konferencia bude. Z odpovede klienta „nič špeciálne“ sa občas vykľuje matematický model používaný v štatistike alebo správa konkurznej podstaty, o ktorej viem ja ako tlmočníčka asi toľko, ako vie môj klient-ekonóm o translatológii. Náš klient si niekedy jednoducho neuvedomí, že tlmočník sa v terminológii a konceptoch, s ktorými on sám pracuje dennodenne, nemusí podrobne vyznať a potrebuje si celú oblasť pred tlmočením hlbšie naštudovať. Uvediem príklad. Viete, čo je Snoezelen, MRK II alebo metóda BSC? Ak sa venujete vzdelávaniu viacnásobne postihnutých, je Snoezelen váš každodenný chlieb, no pravdepodobne nebudete tušiť, čo je to metóda BSC, tak ako ekonóm zase nebude poznať Snoezelen. Sociálny pracovník bude vedieť, čo je MRK II, ale nebude poznať ani Snoezelen, ani BSC metódu. Súčasťou môjho všeobecného prehľadu tie pojmy neboli, ale teraz sú, lebo som sa ich naučila. To zo mňa však nerobí odborníčku na žiadnu z uvedených oblastí. Zakaždým, keď pôjdem podobnú tému tlmočiť znova, hoci aj pre rovnakého klienta, budem sa chcieť a musieť pripravovať opäť. Úlohou tlmočníka (a rovnako aj prekladateľa) je „simulovať“ komunikáciu na úrovni odborníka, nie sa skutočným odborníkom stať. Nemusím vedieť držať skalpel, aby som dokázala tlmočiť komunikáciu medzi chirurgmi, potrebujem však vedieť, čo to je a na čo sa to používa. Jazyk je ako hudobný nástroj, od klienta však potrebujem noty, aby som na ňom dokázala hrať. Dobrý tlmočník musí byť schopný extrémne rýchlo spracovávať informácie, pretože mu musí počas práce „svitať“ za štvrť sekundy a musí byť bystrý a chápavý, aby bez problémov dokázal neustále prijímať do svojej vedomostnej základne nové a veľakrát komplikované informácie odborného charakteru. Ale aj ten najlepší tlmočník potrebuje na každé tlmočenie odbornú prípravu. Na našom povolaní je úžasné práve to, že sa neustále učíme nové veci. A ešte lepšie je, keď máme vopred potrebné informácie a podklady, aby sme mohli podať naozaj suverénny a profesionálny výkon.   Marianna Bachledová  


 

Komentáre k blogu

  • Radka Švaňová · 28. 04. 2015 o 17:11
    Skvelý článok :)