Už motto kongresu bolo zaujímavým námetom na diskusie. Anglická verzia stavala človeka do konfliktu so strojom (Man vs. Machine), francúzska verzia si kládla otázku, či človek alebo stroj (L’homme ou la machine) a nemecká verzia sa rozhodla, že to bude človek a stroj (Im Spannungsfeld zwischen Mensch und Maschine). Takmer 1600 účastníkov zo 70 krajín má za sebou tri intenzívne dni, počas ktorých sa konalo aj 12 rôznych prednášok či workshopov naraz. Nosnou témou boli nové technológie a čo to pre prekladateľov a tlmočníkov znamená. Nebudem vás napínať, ľudia, ktorí sa venujú výskumu strojového prekladu sú presvedčení, že najbližších 20 rokov človeka stroj určite nenahradí (ak to vôbec niekedy bude možné). Strojový preklad však už neodíde do zabudnutia, takže si dovolím citovať múdru hlavu – tlmočníkov a prekladateľov nenahradí technológia, ale tlmočníci a prekladatelia, ktorí technológiu používajú. Určite existujú typy textov, kde bude strojový preklad zohrávať významnejšiu úlohu s tým, že sa bude klásť väčší dôraz na „post-editáciu“. No na druhej strane vždy budú existovať aj také typy textov, kde strojový preklad nebude ľudskému prekladu siahať ani po členky. Zaujímavý je aj vývoj technológií v tlmočení. Žiaľ, keďže mnohé veci, ktoré ma zaujímali sa konali naraz, nemohla som si pozrieť ukážku strojového tlmočníka. Kolegovia však hovorili, že dosahuje asi 60% presnosť a najčastejšie chyby robí v tom, že vynechá prísudok a podmet. Takejto konkurencie sa, myslím, nemusí nikto obávať. Pre tých, ktorí si neradi robia konzekutívny zápis, je tu tiež dobrá správa – nová technológia vám umožní robiť si popri zápise (na tablete) aj nahrávku, z ktorej potom môžete simultánne tlmočiť. K technológiám patrí aj aspekt bezpečnosti – cloud computing sa nám utešene rozširuje, ale málokto si uvedomuje, že všetky súbory, ktoré posielame cez bezplatné e-mailové služby typu Gmail, nie sú zabezpečené a teda ak vám klient niečo také pošle, mali by ste používať službu, ktorá si nebude obsah vašej komunikácie čítať a ukladať. Podobné je to aj pri cloudových službách typu Dropbox, ktoré majú servery mimo Európy a teda ochrana vašich údajov je viac než biedna. Rozhodne sa oplatí poobzerať sa po iných možnostiach. Podstatná časť programu bola venovaná aj marketingu pre tlmočníkov a prekladateľov, ako využívať sociálne médiá typu LinkedIn, Xing, Twitter či dokonca Facebook – ale opäť, treba mať na pamäti jasné rozlíšenie medzi tým, čo je súkromné a tým, čo o sebe chcete prezentovať ako firma. (Napríklad sa odporúča mať firemnú stránku na Facebooku – a Facebook je dokonca aj na Slovensku veľmi funkčný marketingový nástroj. Z analýzy návštevnosti svojej vlastnej stránky môžem potvrdiť, že po priamych návštevách (24%) a organickom hľadaní z Google (19%) je návštevnosť z Facebooku na treťom mieste so 16% - ešte pred všetkými ostatnými spätnými odkazmi, ktoré na moju stránku smerujú.) V neposlednom rade sa časť kongresu venovala aj úlohe a práci asociácií. Ak vychádzame z konštatovania, že rastie počet členov rôznych prekladateľských facebookových skupín a počet týchto skupín a nerastie, alebo dokonca klesá, počet členov profesných združení, môžeme si položiť otázku, prečo vôbec zachovávať profesné združenia. Odpoveď je veľmi jednoduchá:  asociácia je demokratickým subjektom s jasnými štruktúrami, môže zvyšovať status profesie, môže poskytovať ďalšie vzdelávanie, môže sledovať trh, monitorovať ceny a dopyt a v neposlednom rade sa môže zasadzovať za primerané podmienky v práci tlmočníkov a prekladateľov – napríklad u štátnych orgánov. Toľko veľmi krátke zhrnutie, zborník z konferencie má vyše 1000 strán, takže je čo čítať. Mnohé zaujímavé myšlienky sa šírili prostredníctvom Twitteru – vďaka „hashtagu“ #FITCongress sa ich podarilo zozbierať vyše 6000 – aj s fotografiami. Lepší obraz o kongrese si môžete urobiť tu: http://eventifier.com/event/fitcongress14/popular A ani „networking“ neprišiel skrátka   Na záver XX. kongres schválil ešte rezolúciu, ktorá upozorňuje na situáciu tlmočníkov a prekladateľov pracujúcich v oblastiach, kde sa bojuje. Ďalšia podobná konferencia, aj keď s menším počtom účastníkov sa koná v septembri v Aténach. Do 14. augusta sú ešte stále zľavy za skoré prihlásenie. Ak by ste sa chceli o témach kongresu dozvedieť viac - ideálnou príležitosťou budú Hieronymove dni, ktoré SAPT organizuje 2. a 3. októbra v Bratislave, preberieme aj naše vlastné odborné témy a o podnikateľských aspektoch v prekladateľskej a tlmočníckej profesii sa môžete viac dozvedieť na workshope The Freelance Box  - lístky tu Za kvalitu fotografií sa ospravedlňujem - svetelné podmienky neboli ideálne. Ale to bolo asi jediné, čo malo chybu krásy - stretnutie kolegov z celého sveta malo inak vynikajúcu atmosféru a mne osobne dalo veľa energie do ďalšej práce.  


 

Komentáre k blogu

  • Alfréd Marek · 15. 10. 2014 o 06:19
    Užitočné informácie. Ďakujem.