Nie, nejdem tu viesť akademickú dišputu o tom, aká cena sa dá „vysúťažiť“. Vysúťažíte aj lacnú stavbu mosta, nepríjemné je, keď vám padne na hlavu. Pozrime sa na to čisto matematicky. Klient totiž môže nadobudnúť pocit, že prekladatelia si stanovujú cenu len tak „z brucha“. Na základe výpočtov sa dá povedať, že profesionálny prekladateľ preloží približne 900 normostrán ročne. Jeho mesačné náklady na podnikanie (nie na život) sú 380 eur. Po zarátaní minimálnych životných nákladov sme na cene ani nie 10 eur za normostranu. Pre živoriaceho prekladateľa. Čítajte ďalej a dozviete sa viac: Na rozdiel od kaderníčky, u ktorej vidíme, že na nás použila šampón, nejakú farbu na vlasy alebo nedajbože trvalú, taký prekladateľ v podstate len sedí a píše. No koľko môže trvať preklad jednej strany... Keďže človek neprekladateľ si to asi nevie celkom predstaviť, pozrime sa na to zblízka. Napríklad je zadaný na preklad  text o systéme riadenia vzťahov so zákazníkmi.  Približne 20 normostrán. V tomto texte bude nejaká účtovná terminológia, možno nejaká počítačová, budeme si musieť možno vyskúšať, ako ten systém funguje, aby sme to vedeli správne opísať. Možno si pozrieme aj iné texty o podobných systémoch v cieľovom jazyku, aby sme sa lepšie ponorili do problematiky. Profesionál začne tým, že si celý text prečíta, aby zistil, kde naň „číha nebezpečenstvo“ – terminologické, obsahové, štylistické. Ak vychádzame z toho, že je to 20 normostrán, tak približne hodina padla na toto oboznamovanie sa s textom. No teraz už ide do tuhého – urobiť prvú pracovnú verziu, pretože inak sa javí text, keď ho iba čítam, a inak, keď už mám sformulovať v druhom jazyku to, čo autor sformuloval v originálnom texte. Hrubý preklad jednej normostrany zaberie asi hodinu. Podľa náročnosti to môže byť menej, ale aj viac, podľa toho, koľko treba rešeršovať a koľko relevantných informácií nájdeme online. Nie raz sa  mi stalo, že som jednoducho nenašla nič a musela som konzultovať viacerých kolegov, aby sme sa spoločne dopracovali k nejakému schodnému riešeniu. Keď je hrubý preklad hotový, nastáva fáza, ktorej ja hovorím „česanie“ – teraz sa už veľmi nesústredím na východiskový text, ale čítam si preklad tak, ako ho bude čítať ten, komu je určený. Aby text sedel nielen po obsahovej stránke, ale aj po štylistickej. Aby sa mi do slovenčiny nedostávali vetné konštrukcie z cudzieho jazyka. Aby aj vety do seba pekne zapadali. Táto fáza môže na jednu stranu trvať aj pol hodiny.  Podľa toho, aký je človek pedant. Okrem toho, najpedantnejší prekladateľ svoj text nechá prečítať ešte aj kolegovi, s ktorým spolupracuje, čo stojí ďalší čas. Suma sumárum preklad jednej normostrany môže trvať približne 1,5 hodiny. Za osem pracovných hodín teda urobíme približne 6 normostrán. Niekedy viac, niekedy menej – každý text je iný a nie vždy sa dá dopredu na minútu presne odhadnúť, koľko času zaberie. Medzinárodné štandardy hovoria, že prekladateľ za deň zvládne 6-8 normostrán. A teraz si spočítajme, koľko pracovných dní či hodín má prekladateľ reálne k dispozícii na prácu. Málokedy to totiž funguje tak, že ráno zapnem počítač a môžem celý deň prekladať. Ako živnostník musím venovať určitý čas aj neplatenej činnosti – napríklad pripravujem cenové ponuky, vystavujem faktúry, ak nemám účtovníka, tak samozrejme mám celú daňovú a účtovnú agendu, občas vypomôžem kolegom s korektúrou ich textu, tak ako oni nezištne pomáhajú mne, okrem toho sa musím neustále vzdelávať, lebo konkurencia nespí, občas treba venovať nejaký ten čas aj na marketing, lebo nestačí, že viem prekladať, ak ľudia o mne nevedia, tak mi jednoducho prácu nedajú. Nemecký zväz tlmočníkov a prekladateľov odhaduje, že prekladateľ na voľnej nohe „stratí“ 25-50% svojho pracovného času práve na aktivity nezárobkové. Pri svojom výpočte sa budem držať radšej tej nižšej hranice, povedzme 30%, lebo to považujem za realistické vo svojom prípade. Takže zo všetkých pracovných dní za rok odpočítam tie dni, kedy má zamestnanec platené voľno (ktoré ja ako živnostník samozrejme nemám, ale dovolenku si napriek tomu doprajem), odrátam 7 dní, ktoré má zamestnanec ročne na to, aby si vybavil lekárov (nehovorím, že ich využije, ale aj živnostník občas potrebuje ísť k lekárovi), odpočítam štátne sviatky (lebo napriek tomu, že môžem, ja pracovať v čase pracovného pokoja netúžim) a dostanem sa na približne 1210 hodín ročne, ktoré mi ostávajú na reálnu zárobkovú činnosť. Ak vychádzam z toho, že normostrana mi trvá asi  1,5 hodiny, tak za 1210 hodín môžem preložiť asi 806 normostrán. Ale budem pre účely výpočtu veľkorysá a povedzme superproduktívna, nuž a za rok urobím 900 normostrán. A teraz sa na to pozrieme z opačnej strany – zo strany mojich nákladov. Minimálne odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne, ktoré musím zaplatiť, nech sa deje čokoľvek, sú cca 185 eur. A nezabudnúť na daň z príjmu, ktorá aj pri tom najnižšom príjme činí okolo 30 eur mesačne. Musím si platiť internet a telefón, lebo potrebujem byť pre klientov zastihnuteľná. Odhadujem cca 30 eur mesačne. Musím si aspoň raz za 4-5 rokov kúpiť nový počítač, čiže povedzme, že to je 100 eur ročne, k tomu licenciu na softvér – najrozšírenejšie prekladateľské nástroje v najlacnejšej verzii stoja okolo 500 eur. Bez nich už ale ťažko v konkurencii obstojím.  Tú licenciu treba tiež obnovovať, ale povedzme, že to vyjde na 80 eur ročne. Kancelársky softvér tiež stojí nejakú tú korunku a ja ako podnikateľ si nedovolím používať pirátsku verziu, takže povedzme 30 eur ročne padne na softvér. Občas sa pokazí tlačiareň alebo monitor, treba dokúpiť atrament alebo papier, obálky, známky – povedzme 5 eur mesačne sú výdavky na kanceláriu. Webová stránka 50, členstvo v profesionálnej asociácii 50, účasť na odbornej konferencii 300, platený portál, kde ma nájdu klienti 100 eur ročne.  (42 mesačne) Aspoň jeden deň v roku venujem ďalšiemu vzdelávaniu a doteraz ma ten jeden deň školenia stál približne 100 eur. Potrebujem však  kráčať s dobou, tak si to doprajem. Či chcem, či nechcem, jesť občas musím, gastrolístky nemám, ale dajme tomu, že sa dokážem v pracovné dni naobedovať za 3 eurá denne – pri 20 pracovných dňoch to je 60 eur mesačne. Predbežný súčet: 185+30+30+42+8,3+6,6+2,5+5+8,3+ 60 = 377,70 (zaokrúhlime na 380) Takže som na sume 380 eur na mesiac, iba na zabezpečenie samotného  fungovania svojej živnosti. Ešte som ani neraňajkovala ani nevečerala a cez víkendy zatiaľ hladujem. A vlastne, svoju kanceláriu mám ešte iba pod mostom, lebo v tejto kalkulácii nie je zahrnuté nájomné. Pokračujme teda: Nájomné, alebo splátka hypotéky - 100 eur mesačne Raňajky a večere 70 centov a 1 euro – krát 30 dní v mesiaci – 51 eur Obedy cez víkend 3 eurá, štyri soboty a štyri nedele = 24 eur Domácnosť - 8 eur mesačne. Medzisúčet 183 + 380  = 563 eur. Toľko musím zarobiť, a to som ešte nekúpila ani jednu knihu (ani slovník), nebola som ani raz v kine, divadle, na káve, ak mám dieťa, tak hladuje, na krúžky nechodí, okrem toho sme všetci nahí a všade zásadne chodíme iba pešo. Takže - 10 eur mesačne na moje oblečenie 10 eur na oblečenie a obutie môjho dieťaťa 5 eur na jeho mimoškolské aktivity Suma 588 eur mesačne potrebná na holé prežitie. Ročne to je 7056 eur. K dispozícii mám 1210 hodín. Moja minimálna hodinová mzda musí teda byť približne 5,80 eur. Preklad jednej normostrany = 1,5 hodiny, takže minimálna cena za normostranu by mala byť 8,70 eur. Buďme veľkorysí, zaokrúhlime to na 9 eur. A to je naozaj suma, pri ktorej prekladateľ v hlavnom pracovnom pomere má čo robiť, aby prežil. A keďže chce viac, než len prežiť, musí viac robiť, musí robiť nadčasy, víkendy, štátne sviatky – lebo pri tejto sume za normostranu mu to jednoducho inak nevychádza. S nadmerným pracovným zaťažením však stúpa riziko nižšej kvality výslednej práce. Keď je človek prepracovaný, skôr urobí chybu. Buď nevenuje jednej strane toľko pozornosti, koľko by si zaslúžila, alebo robí od vidím do nevidím a je len otázka času, kedy sa to prejaví na kvalite prekladu. No a teraz si predstavme, že nám agentúra sľubuje preklad za 10 eur za normostranu. Agentúra tiež potrebuje svojich povedzme 30% maržu, lebo platí sekretariát. Ak si z 10 eur (alebo z ktorejkoľvek podobnej sadzby) odrátame 30%, dopracujeme sa k sume, za ktorú profesionálny prekladateľ jednoducho prekladať nedokáže. Sumy pod 10 eur sú zaujímavé pre ľudí, ktorí si chcú privyrobiť. Študenti, mamičky na materskej, dôchodcovia alebo iní ľudia popri svojom zle platenom zamestnaní. Nič proti nim – ak klient vie, že jeho preklad je lacný, lebo ho robil amatér, a je s tým uzrozumený – nech sa páči. Problém však nastáva vtedy, ak klient zadá preklad agentúre, vo viere, že dostane profesionálny preklad a agentúra, v snahe presadiť sa nižšou cenou, preklad zadá amatérovi. Vtedy je klient uvedený do omylu. A to môže mať aj pre neho nepríjemné následky. Ako sa brániť? V prvom rade zbystriť pozornosť pri cenách okolo 10 eur a samozrejme nižších. Teraz už viete prečo. V druhom rade, zaujímať sa o to, kto preklad robil. Trebárs si to aj overiť u konkrétnej osoby. Lebo, ako sa hovorí – papier znesie všetko. A ak potrebujete preklady pravidelne, nájsť si svojho konkrétneho prekladateľa, ktorému budete dôverovať.  


 

Komentáre k blogu

 • dushkoB · 16. 03. 2016 o 15:21
  Tak poprvé: Ďakujem! Toto som hľadal.
  Nemám veľké skúsenosti s prekladom (nie som vyhradený profík, no štátnice mám z dvoch jazykov, tretí tak na vlastné potreby, štvrtý som zabudol/pasívne, piaty pasívne, šiesty je rodná slovenčina, siedmy čeština :)
  Nedávno som mal dilemu pri jednom poverení... jednoduchšie preklady som zvládol za cca 18h/20 NS.
  Tentoraz som, pri vynechaní ČASTI študijného času (keďže patrím medzi ľudí, čo pri preklade "SOU s maturitou" študujú vzdelávacie systémy anglicky hovoriacich krajín, cestou naberú nejaký anglický preklad záverečnej práce z Talianska, národného projektu z Litvy, pár slovenských aj anglických fór a profi prekladov pre rôzne inštitúcie a podobne.),
  pri ťažkom preklade (téma; narýchlo zbúchaná slovenská predloha; zrkadlový preklad podľa možnosti) informatívne uviedol 33h/20 strán (v skutočnosti to bolo aj 40h, ale štúdium nie je preklad) a začal som o sebe pochybovať (resp., či sa neznemožním).
  Inak taký súdny prekladateľ prekladá zväčša podobné veci dookola (resp. vo svojom odbore) a má 5 rokov praxe už keď začína, tak tam si viem predstaviť aj 20 strán za deň (čisto teoreticky), ale pokiaľ ten prekladá za 19,40€/NS brutto, potom tu máme cenový strop pre BEŽNÉ preklady ostatných. Nehovoriac o tom, že na veľké množstvo úradných podaní netreba už ani len približný preklad len "obsahovo vymedziť" dokument v štátnom jazyku cieľovej krajiny.
  Strojové preklady sú dnes realitou, papierové slovníky sa na odborné fóra a elektronické slovníky nechytajú a mnohí aj hľadajú skratky - nepoužívajú to ako pomocný, ale ako hlavný nástroj. Dobrý prekladateľ vycíti, čo treba preložiť doslova a čo prispôsobiť zvyklostiam a osobitostiam jazyka - nie som preto zástancom čisto strojových prekladov, ale ani prekladov, kde sa preklad predlohe ani len nepodobá - jednoducho iný prekladateľ, ak dostane môj anglický preklad ako predlohu, výsledkom by mal byť (až na nevyhnutné malé odchýlky), slovenský originál.
  Tiež som sa s nechuťou učil literatúru a reálie pred štátnicami, ale dobrý prekladateľ to jednoducho potrebuje. Anglickému dokonca nezaškodí aká-taká znalosť francúzskeho jazyka a reálií, možno aj trocha nemčiny je výhodou (veľa nemčiny zasa aj nevýhodou). Inak sa dejú nechutné veci - pozerám dobrý klasický film na STV, v angličtine s titulkami, postava použije prirovnanie k Jean d'Arc, no v titulkoch je "John Dark", lebo nádejný BUDÚCI prekladateľ (v čase vyhotovenia prekladu bez znalostí a skúseností, či zmyslu pre zodpovednosť) si povedal: "Woteva, šak je to len nejaké meno."
  Na jednom portále vidno inzeráty s ponukami(!) od 1,80/NS a dopyty od 1€/NS (!!!! - za 1 euro sa môže dotyčný naučiť jazyk a preložiť si to sám). Prekladajú to asi ľudia, ktorí po desiatej preloženej normostrane svoje postoje silno prehodnotia.
  Keď má niekto administratívneho pracovníka, čo tiež vie anglicky a popri inej práci preloží aj nejakú-tú faktúru či mejlík za 500 v hrubom, ťažko pochopí , že súdny prekladateľ prekladá 20NS za 400€ a taký živnostníček s vypnutou pokladňou ani nepochopí aká je to otrocká zdravie poškodzujúca práca a že jemu na 5 a pol faktúr možno stačí 1 monitor za "stofku", no iný potrebuje 2 monitory po 300 len aby sa netrápil, takto však rozmýšľa aj nejeden rýchlomanažér.
  Ani 10€ nie je na prvý pohľad až tak tragická cena a človek, ktorý sa tomu jazyku venuje a trénuje aj strojopis dokáže "za behu" prekladať rýchlo a pohodlne, lenže kto zaplatí roky štúdia? Koľko prekladateľov má úplne iné záujmy než jazykovedu a teda nie sú v každej téme až tak doma? Pomohla by aj spolupráca a špecializácia - niekto je na marketing a žurnalistiku, iný na kultúru, ďalší právo, iný techniku, len ťažké je spolupracovať s konkurenciou...
  Ďalšia nevýhoda je aj to že ide o "neproduktívnu" činnosť ("veď toto mi nič nezarobí, potrebujem to len na úrad"). Úprimnosť je dnes drahá - zamestnávatelia ponúkajú mzdu "dohodou" (rozumej: "beriem najlacnejšieho", resp. sám sa hanbím za plat, ktorý ponúkam) a nielenže neproduktívne, ale dokonca konzumné pozície, ako napríklad pán Vladimír W., majú mzdy chránené mlčanlivosťou, pretože všetci zainteresovaní sa už museli hanbiť, že za mesiac rečnenia o kopaní do lopty dostal toľko, čo administratívny pracovník v malom meste za 10 rokov práce. Ale kvalitný preklad je "drahý" a musí tam byť priestor na zľavu. Proste musí, lebo synovec sa už tretí rok učí ten jazyk a dokonca si prečíta aj pôvodnú knižku, tak pre Vás to nemôže byť až tak ťažké.
  Ale zasa kto z nás sa nesnaží dostať všetko čo najlacnejšie?

  A či sa ulakomiť na všetko? Malý kvíz:
  www.shouldiworkforfree.com
 • Beáta Cajchanová · 02. 03. 2016 o 08:56
  Vynikajúci článok. problémy nám robia prekateľské agentúry. Na jednej strane sme aj radi, že nás oslovia, ale to, čo nám predložia, je do neba volajúca opovážlivosť, nepoznanie práce prekladateľa. Uvediem príklad. Prekladateľská agentúra si sama stanovila paušálnu sumu za vykonanie prekladu v súbore xls. Sama si stanovila splatnosť faktúry. A teraz fakty. nekompaktný text v xls formáte; žiadalo sa od prekladateľa, aby svoj preklad vpisoval do neprehľadnej vyžletenej, vezelenovanej forme xls. Preklad obsahoval 79 753 znakov, vrátane medzier. Preklad bol zadaný v pondelok a preklad bol žiadaný k odovzdaniu v piatok do 8:00 hodiny. Paušálna suma za preklad 330,00 EUR.
 • Slavomír Zelený · 30. 09. 2015 o 23:05
  10 € za stranu je dosť veľa pre vydavateľa kníh. Počítajme, že kniha má 150 strán textu, a vydavateľ vydá 1000 kusov titulu knihy.
  Počítajme: 10 x 150 = 1500 € je jeho náklad na daný titul. Na jeden kus to vychádza 1,50 €. Grafikovi v tlačiarni zaplatí asi 250-300 €, teda náklady na jeden kus sú 0,25-0,30 €. Tlačiarni zaplatí 1,70-2,50 € za tlač jedného exemplára knihy, nepočítam korektora gramatiky. Autorovi za povolenie vydať jeho knihu (copyright) od 500-1000 €, teda na kus je 0,50-1,00 €.
  Dohromady to je: min. 3,95 € až max. 5,30 €. Distribučná firma si prirazí 20, max. 30% k vydavateľskej cene - pri 20% je to približne 4,80-6,35 €, kníhkupec 40-60%, v priemere 50%, teda výsledná cena knihy je 6,80 - 9,00 €. A to som nepočítal do vydavateľskej ceny knihy hrubý vydavateľský zisk - 1 € za exemplár, a percentá (a cenu)z takto navýšenej ceny.
  Psychologická hranica ceny za knihu, ktorú sú čitatelia ochotní zaplatiť, je max. okolo 10 € - za priemernú knihu, formát A5, počet strán 150, tvrdá väzba, pár obrázkov/fotiek (aj farebných) na konci knihy. ... Teda vydavateľ, ak chce prežiť na trhu, musí znižovať náklady: platbu za copyright, za tlačiareň, korektora, grafika, a za ... preklad. Žiaľ, je to tak.
  Som vydavateľ, a preklady za knihy dávam robiť "kade-tade", aj úradníčkám s titulom Ing, ktoré pomerne dobre ovládajú jazyk, z ktorého prekladajú. Poprípade študentkám z jazykových škôl a pod. Ak chcem existovať ako vydavateľ, tak sa na mňa nemôže nikto hnevať, že sa snažím ušetriť aj na prekladoch. Ušetriť - to neznamená, že preklady sú nekvalitné, ich kvalitu strážim ja s korektorom.
  Ak by som mal zaplatiť za každú preloženú knihu 10 € za stranu, tak môžem svoju vydavateľskú firmu zavrieť. Preto dávam šance aj 4-5 € prekladateľom.
 • Martin · 09. 07. 2015 o 21:44
  Do googlu som zadal vyraz cena za preklad za normostranu. Nakolko som chcel vediet co presne predstavuje normostrana... (dôvod dokončím na zaver).
  Pred par rokmi som sa s tym stretol, ale nevenoval som tomu pozornost nakolko islo len o preklad CV do eng. Sice som nemal az taku zlu eng, ale radsej som isiel na istotu a neriskoval zbabrane CV a tak som si narychlo nasiel asi studenta alebo zacinajuceho prekladatela...neviem ale kazdopadne mi dal cenu tusim 20€. Prislo mi to primerane vzhladom na nie velku narocnost a mnozstvo textu. A to ako mnohí, som sa aj ja stal obetou krizy a z prijmov ktore boli zrkadlom mojej obchodnickej zrucnosti som presiel vyse rocnou nezamestnanostou, (co sa odrazilo aj na mojom zdravi) som sa napokon dopracoval podotykam ze po znamosti, k praci za 500€. Vzdy ma napne ked to poviem alebo pisem. Z toho sa neda vyzit!!!!! Ale napriek prijmu teda zobracenke som neprotestoval proti cene, lebo som to chcel mat dobre preložené bez jedinej chyby.
  A teraz uz dokocim preco ma zaujimala normostrana...Medzi casom som sa zlepsil v eng a popravde ma to baví a na druhu stranu aj stve, lebo mam pocit ze cim viac sa zlepsujem tym viac si uvedomujem kolko este neviem. Mozno je bežné :)
  A napadlo ma, ze by som mohol skusit prekladat. Ludia z eng hovoriacich krajin obvykle chvalia moju anglictinu aj ked ja osobne som si vedomý, že od native speakera mam teda ďaleko. Prekladat a zdokonalovat sa? Pre mňa ideálne, to presne chcem, chcem sa stale zlepšovať. A tak je dobre, ze som narazil na tento clanok ako na prvu vec a dostal sa trochu do obrazu. Ja by som ani ako zaciatocnik za 3€ neprekladal, pretoze si dam sakra záležať a bude mi to trvať dlhsie ako skusenym. Preto povedzme, ze preklad za 10€ ako zaciatocik vezmem, ale ako začiatočník!, co by som mal povedat dopytujucemu preco to spravím za 10€ a ked sa jedna napriklad o zmluvu kde ide o peniaze a pod., tak musi hladat skuseneho ktory robi povedzme aj za 50€ za stranu. Prepacte damy a pani, ale ja byt skusenym prekladatelom tak by som fungoval asi tak, ze za velmi narocne technicke a pravnicke preklady by som si pytal aj 50 aj 100€ za ns, a ak by som mal mat hmotnu zodpovednost za preklad tak pokojne aj 500-1000€. Asi sa na mne dobre zasmejete vzhladom na realitu 3€ ci 10€ prekladov, ale aj napriklad pravnici zarabaju podla schopností a casto sa ich zarobok odraza na hodnote zmluvy. Aj realitka si vypyta povedzme 3% z ceny bytu a pripadne 1% pokial ide o nehnuteľnosť za 10 milionov. Ja som sa zaprisahal ze 500€ uz nikdy pracovať nebudem! Ani si prácu nehladam nakolko na slovenskom trhu prace len tazko najdete lepsie platene príležitosti a sice sa to tejto témy netýka, ale nedá mi nespomenut personalistov a agentury. Ich praca ani schopnosti sa nedaju odmerat, mozete im slepo verit, ze ich praca ma vyznam, co aj ma, ale takych je len hrstka. Inak najväčšia hovadina vsetkych cias! To je ako ten for co mi dakto spomenul ze chlapik predaval najlepsi prostriedok na komare. Dva kamene s navodom ze ked si komar sadne na kamen tak ho druhym rozmacknete. Ked sa robí vyberove konanie na riaditeľa top spoločností, ano rozumiem tomu, ale ist na x kôl a bojovať za 500€ job? Ani náhodou! Aj tak Vas poslu na 99% do kelu a prechadzate výberom ako by ste sa uchádzali o job za 50.000€ mesacne. Je to postavene na hlavu. Nebudem tu rozoberat celu problematiku. A k tejto teme uz dodam len tolko, ze ako laik co sa práve ciastocne oboznamil s realitou zarobkov prekladania som ako inak sklamany. Nez som začal googlit tak ma napadlo, ze ak by som prekladal knihu, napríklad román, tak síce by to nebolo terno, ani zle, dostať povedzme 20€ za stranu. Ak ma kniha povedzme 300 stran tak to znamena 6000€. Milionarom sa z toho nestanem, ale da sa z toho žiť. Nie som vo Vasom "businesse" ale za menej sa to ani robit neda! Je tazka doba, ale nedajte sa. Ako to tu jeden z prispievajuch spomenul, zalezi aj na tom aky ste obchodnik. No ja by som povedal, ze by vobec nebolo od veci ak by bola rovnaka sadzba. Tvrdo, reálne a nekompromisne. A ako som pochopil tak si platite certifikaty...ajaajaaaaj...to poznam. Stretol som sa s tym a predpokladam, ze je to do istej mieri (alebo uplna?) fraška, aby zase niekto zarábal na kvalite iných. Demagogia obdobne ako s personalistami. Zda sa, ze som napisal az az tak to ukončím. Nechce sa mi to po sebe čítať nakolko pisem z telefonu. PS: Dakujem dame, ktora napisala tento clanok aj ked neviem ci jej skromnost je skutocna, alebo je tak chytra :)
 • Mária Mlynarčíková · 10. 04. 2015 o 09:03
  0.015 je cena, ktora je absolutnym vysmechom. Ak vychadzame z toho, ze strana ma cca 250- 270 slov, tak v pripade 270 dostanete na stranu 4 eura.
  Cena, pod ktoru by profesionalny prekladatel v zaujme svojho vlastneho prezitia nemal ist, je podla mna 10 eur.
 • Pepo · 26. 03. 2015 o 18:44
  Zdravim.Dohadujem sa s jednou osobou na preklade textov pricom mi za jedno zdrojove slovo ponuka 0,015eur.Je to cena , ktora je standartna alebo si mam pytat viac?dakujem
 • Vladimír Hoffman · 31. 10. 2014 o 14:30
  O Proz máte pravdepodobne len sprostredkované informácie. Samozrejme vás tam potenciálni klienti kontaktujú aj (vlastne hlavne) priamo na základe profilu a ratingu a ceny sa štandardne pohybujú od 0,06 do 0,08 € za zdrojové slovo (15 až 20 € za normo). Vlastne je to na vás, akú cenu si dojednáte.
  Pokiaľ je to pre vás otroctvo, tak máme asi iné kritéria.

  Na čínske, indické a podobné ponuky nikto reagovať nemusí (ja na ne nereagujem zo zásady a bez ohľadu na cenu) a v skutočnosti ich tam nie je až tak veľa (aspoň v jazykovom páre EN-SK). Väčšinou je to Únia, občas Kanada, mal som cez Proz aj juhoafrického klienta. V porovnaní so slovenskou a z väčšej časti aj českou agentúrnou klientelou je Proz fontána hojnosti. Pravdu povediac, aj od tých Číňanov som tam videl vyššie ponuky ako je slovenský priemer. Ten je skutočný "race to bottom".
 • Vladimír Hoffman · 31. 10. 2014 o 14:27
  Business school for translators poznám aj som si ho pozeral. Možno sa k tomu raz dokopem, ale skutočne mám tony iných študijných materiálov, prekladateľských aj ohľadom CAT nástrojov, ktoré sa mi kopia na stole a na ktoré nemám čas, pritom sú to veci, ktoré ma z profesného hľadiska okamžite posúvajú ďalej. Práve teraz sa pozerám na poznámky zo stredňajšej veľmi zaujímavej prednášky p. Bázlika na FF UK, mal by som ich spracovať, ale musím ich zaradiť do fronty.

  Ďakujem za tip na Website for Translators. Ešte nájsť niekoho na to CV.

 • Mária Mlynarčíková · 27. 10. 2014 o 10:04
  Účasť na trhu s otrokmi - ProZ - nie je marketing, ale "race to the bottom". Marketing znamená, že potenciálni klienti hľadajú mňa, nie že ja súťažím s čínskymi agentúrami, kto dá menej ...
 • Mária Mlynarčíková · 27. 10. 2014 o 10:02
  Existuje "Websites for translators", kde si môže dať za odplatu každý prekladateľ urobiť web. Plus existuje "business school for translators", kde sa preberajú napríklad aj také veci, ako má vyzerať CV. Všetko je na webe, stačí použiť Google.
 • Vladimír Hoffman · 22. 10. 2014 o 21:21
  Aby som uviedol len drobnú ukážku zásadného problému s marketingom - Dajme tomu, že sa niekde na nete (napríklad na Proz) objaví ponuka na preklad. Zareagujem a nulová odpoveď. To ešte nie je žiadny problém, business as usual, problém ale je, že nemám absolútne žiadnu spätnú väzbu, čo zlyhalo. Ktorý z nástrojov nefunguje a čo by sa dalo a malo vylepšiť. Je to profil? Sprievodný list? Kvalifikačné požiadavky? Cena? Všetko dohromady? Niečo úplne iné?
  Toto mi na marketingu vadí najviac a pre to mi chýbajú časy (vážne by som to nikdy nebol býval pomyslel), keď sa mu naplno venovali agentúry a ja som sa mohol sústrediť na preklady.
 • Vladimír Hoffman · 22. 10. 2014 o 21:08
  Pokiaľ ide o marketing, netvrdím, že je to niečo zlé alebo špinavé (aj keď niektoré marketingové praktiky vo mne vyvolávajú nie práve príjemné pocity), ale tvrdím, že ide o niečo, v porovnaní s čím je haitská woodoo mágia vysoko logický a predvídateľný systém.
  Buď vás ľudia zaplavia vzájomne si odporujúcimi radami, ktorých realizácia by si vyžiadala tak 25 hodín denne (výsledok bez záruky), alebo (toto je obzvlášť zábavné, hlavne keď sa kopia zloženky), od vás chcú, aby ste zaujali "správny prístup", zamysleli sa nad tým, ako sa čo najlepšie "predať", uvažovali nad svojim "podnikaním" vo dne v noci (ešte že sa to odo mňa nečaká aj pri kúpe nového slovníka), alebo sa vám pokúšajú predať drahé návody a klasifikačné systémy, samozrejme opäť bez záruky.
  To, čo by som chcel a potreboval, teda aby mi niekto na mieru (za odplatu) ušil stránku, CV, sprievodný list a bohvie čo všetko sa ešte očakáva, prekvapivo neponúka nikto. Všade je len hromada rečí, nabádania a nezáväzných prísľubov. Nielenže z toho neviem, ako marketing použiť "správne", ja z toho neviem, čo to marketing vôbec je. Čo funguje, kedy a prečo. Ako som uviedol, woodoo mágia je proti tomu plná logiky a prehľadnosti.
  Keď viete o niekom, kto mi dokáže pripraviť funkčné marketingové nástroje na mieru a vysvetlí mi, ako ich používať (môj prirodzený trh sú západné agentúry, primárne z anglosaských krajín a EU), zaplatím ochotne a rád. Dovtedy je to len na hlavybolenie.
 • Vladimír Hoffman · 22. 10. 2014 o 20:43
  Čiže kým sa na Slovensko nevráti predkrízový dopyt (čo bude bohvie kedy) a potenciálni klienti nezačnú chápať, že ich nekvalitný preklad môže vážne poškodiť (o čom už sám začínam pochybovať, keď im to nevadilo doteraz), tak sa to na Slovensku nevráti späť do predkrízového stavu. Ale dôvodom skutočne nie je, že by do prekladov nefušoval každý, kto má ruky a nohy, skôr naopak.
  Samozrejme, riešením je nájsť si klientov mimo Slovensko, ale je mi úprimné ľúto (čo by som pred krízou nikdy nepovedal), že národná agentúrna klientela, čo je podľa mňa absolútne prirodzený obchodný partner pre väčšinu prekladateľov, nech už žijú kdekoľvek, už jednoducho nie schopná poskytovať to partnerstvo, ktoré poskytovala.
 • Vladimír Hoffman · 22. 10. 2014 o 20:30
  Nuž, pokiaľ si vopred zadefinujeme základný predpoklad "každý/produkt služba potrebuje marketing", nie je už ťažké dospieť k záveru, že situácia, v ktorej marketing mal len okrajový význam nebola "normálna". Lenže to, čo sa v roku 2008 zmenilo, pani kolegyňa, nebol prudký nárast záujmu klientov o vyššiu kvaltu ani implementácia "západných" princípov, nech už si pod tým predstavíme čokoľvek, ale náhly a prudký pokles dopytu. Do toho sa pridala agresívna cenová politika niektorých veľkých agentúr, pretrvávajúci tlak na šetrenie aj u tých koncových klientov, ktorí si ešte nejaké prekladi mohli dovoliť, a náš milý slovenský fenomén - hromadné tendre na 20 jazykov a služby od prekladov po call centrum, no a sme kde sme, teda v situácii, kde sa slovenský prekladateľ s prevažne slovenskou agentúrnou klientelou má dosť problém sa uživiť, prinajmenšom pokiaľ nie je ochotný robiť za ceny zvyčajne pred 15 rokmi (v nominále, o inflácii radšej nehovoriac). Čiže, potiaž nie je v tom, že by sme "pozápadneli", ale v tom, že sme počínšteli.
 • Mária Mlynarčíková · 21. 10. 2014 o 10:40
  Základný omyl je vychádzať z toho, že "predkrízová" situácia bola normálna. Nebola, bola to historicky výnimočná situácia, keďže po 40 rokoch izolácie sme potrebovali dohnať všetko možné a teda mohol a musel prekladať ktokoľvek, kto si myslel, že ovláda jazyk. Táto situácia na "Západe" nikdy nebola a u nás už niky nebude. To, že nebolo treba marketing, nie je normálne, pretože každý produkt/služba potrebuje marketing, aby sa o ňom klienti dozvedeli. Marketing nie je nič zlé ani špinavé, treba ho len vedieť správne použiť.
 • Mária Mlynarčíková · 21. 10. 2014 o 10:37
  Súhlasím, že málo propagujeme význam kvalitného prekladu. Ale SAPT sa aspoň trochu snaží :-) A myslím, že prvé lastovičky sa už kde-tu objavujú, len nemôžeme očakávať, že sa všetko zmení z večera do rána. Treba aby sme ťahali v čo najväčšom možnom počte za jeden povraz. Iba "v jednote je sila" :-)
 • Miroslav Sedlák · 21. 10. 2014 o 05:14
  P.S. Ospravedlňujem sa za preklepy, neprečítal som to po sebe, fuj, hanba...
 • Miroslav Sedlák · 21. 10. 2014 o 05:13
  Všetko sú to hodnotné názory a príspevky. len my ako prekladatelia málo propagujeme dôležitosť kvalitného prekladu. preto sa darí pochybným agentúram stláčať ceny dole, klienti jednoducho nevedia čo je kvalitný preklad a čo nie. Kto z nás vie posúdiť či sú dioptrické sklá do okuliarov za 100€ rovnako kvalitné ako tie za 300 €??? (Hovorím i sklách, nie o rámoch). Nie sme sami, ja osobne primárne školím projektové riadenie (preklady by ma neuživili) a tam je situácia podobná,. Pár firiem na trhu, ktoré tlačia cenu dole a do toho sa nám hrnú firmy z UK, kde si kvôli cenovej vojne úplne zničili trh. Obe skupiny (kvalitní aj tí menej) dávajú rovnaký medzinárodný certifikát... tak klient ide po cene. S vlastnými očami by sme to asi neriskovali a radšej si zaplatíme tých 300€ za jedno sklo, blbý preklad nebolí (agentúru určite nie, klienta málokedy, kým si nenarazí pusu a nepríde o veľké peniaze). Zatiaľ si klienti pusu nenarazili, alebo ešte nevedia, o koľko prišli kvôli zlému prekladu. Napr. že v Rusku si Rusi okamžite dajú radšej svoj text zmluvy, ktorý je naozaj v ruštine a nie v rusky vyzerajúcej českoslovenčine. Že sú tam už aj ustanovenia, ktoré viac vyhovujú im, na to slovenský klient už nepríde, hlavne že ušetril....
 • Vladimír Hoffman · 18. 10. 2014 o 22:39
  Nuž, keď mám hovoriť sám za seba, nič by ma nepotešilo viac ako návrat predkrízových čias, keď celý marketing spočíval v tom, že človek raz za čas obvolal agentúry, prípadne niekoľko krát do roka oslovil potenciálnych nových klientov.
  O obchod sa starali agentúry a brali si svoj podiel, ja som robil preklady. Z mojho hľadiska dobrá deľba práce.
  Žiaľ už to nefunguje.
 • Mária Mlynarčíková · 17. 10. 2014 o 17:03
  Tiež nechcem vyrypovať, ale nie je nič jednoduchšie, než si povedať, že "To sa nedá" a aj "iní skrachovali" a "veľa takých nebude".
 • Vladimír Hoffman · 16. 10. 2014 o 10:04
  Mimochodom, nechcem byť vyrypovačný:-), ale keď už sme u tých automobilových metafor, tak Volvo skrachovalo a Rolls-Royce museli zachraňovať Číňania. Čiže je tu otázka, koľko Chris Durbanových celý deň nad jednou vetou rozmýšľajúcich (opäť zdôrazňujem, že nepochybujem o jej kvalitách, ale kvalitné bolo aj to Volvo a Rolls-Royce) trh reálne unesie.
 • Vladimír Hoffman · 16. 10. 2014 o 09:19
  Ked Chris dokaze svojho klienta presvedcit, ze ano, na tomto zalezi a ten klient jej za tu jednu vetu zaplati tych x hodin, ktore na tom sedela - Ano, máte pravdu. KEĎ. Ale toto už nie je ani tak o prekladateľských schopnostiach (aj keď ich Chris Durban nepochybne má), ale o schopnostiach komunikačných a marketingových. A povedzme si rovno, toto nezvládne každý. To nie je len o vnímaní samého seba, jednoducho niekto je lepší obchodník a niekto zas horší. Introverti (čo je inak pre prekladateľa celkom vhodný povahový rys) to majú v obchode dosť ťažké.
 • Vladimír Hoffman · 16. 10. 2014 o 09:00
  2 Luba Rady - A videli ste tie preklady za 3€?:-)
  Ja som pre zábavu obetoval pár eur a takých "prekladateľov" som si vyskúšal. Jeden z troch stál vôbec za to, aby človek venoval čas úprave a preštylizovaniu, a to som zámerne vybral jednoduchý neodborný text. Toto skutočne nie je konkurencia profesionálnemu prekladateľovi, skôr sa môžeme obávať postupného znižovania priemerných cien po desaťcentových čiastkach. Bez toho, aby som prezrádzal detaily, už som tohto roku videl nízkorozpočtový projekt, do ktorého sa ma agentúra (neúspešne) pokúsila navŕtať pri cene 11,25 za normo. S tým, že to je maximum, za čo jej to prekladatelia robia. A dostal sa ku mne aj rozpis úloh s e-mailami prekladateľov. Niektoré z tých mien som aj poznal, žiadni študentíci, ktorí si chcú privyrobiť, to teda neboli.
  Myslím si, že prístup "aj keď za málo, ale aspoň mám čo robiť" je ten najväčší problém.
 • Mária Mlynarčíková · 16. 10. 2014 o 08:44
  A to je ten rozdiel, ktory zahranicni prekladatelia nazyvaju "premium and bulk market". Ja sa snazim orientovat na premium market a preto sa mozem "hrat" so stranou aj 1,5 hodiny. Lebo klient mi to zaplati.
  Chris Durban, znama to prekladatelka z francuzstiny do anglictiny, ktora je aj autorkou knihy The Prosperous Translator a ma blog The Fire Ant and the Working Bee, raz na workshope spominala, ako na nejakej jednej vete sedela cely den, pretoze na nej nesmierne zalezalo. Ked Chris dokaze svojho klienta presvedcit, ze ano, na tomto zalezi a ten klient jej za tu jednu vetu zaplati tych x hodin, ktore na tom sedela, bola by hlupa, keby robila na nejakej masovke 1500 PDF stran.
  Pokial si pamatam, tak napriklad JTP odporuca 6-8 normostran za den. Je to o tom, ako sa clovek vnima a kde sa chce vidiet. Predpokladam, ze Fabii sa vyrobi nepomerne nasobne viac nez Porsche a predavaju sa aj Fabie aj Porsche. Kazdy chce nieco ine. Nastastie :-)
 • Vladimír Hoffman · 16. 10. 2014 o 08:44
  Ad prekladanie za 10 € za normo (a menej) - Nuž, je to obchodný model, nad ktorým som sa už prestal rozčuľovať. Je to určitý segment trhu, a kde je dopyt, tam je aj ponuka. Je smutné, že počas krízy sa väčšina slovenských agentúr presunula práve k tomu lacnejšiemu koncu, ale jediné, čo sa s tým dá urobiť, je nájsť si klientov mimo Slovensko.
  Na druhej strane treba povedať, že tá marketingová a administratívna záťaž súvisiaca so spoluprácou so slovenskými agentúrnymi klientmi je predsa len o dosť nižšia ako pri práci pre zahraničie. Takže pokiaľ je niekto ochotný prekladať stále dokolečka to isté v bledomodrom za relatívne malé peniaze (stále viac, ako by dostal ako zamestnanec) a nemá bunky na to zháňať si zákazky sám, tak je to relatívne priechodné. Nejaké také preklady som videl, žiadny zázrak, ale čítať sa to dalo.
 • Vladimír Hoffman · 16. 10. 2014 o 08:23
  Nuz, ja sa musim priznať, že autorke nie celkom rozumiem. Samozrejme, človek musí dodržiavať isté minimálne štandardy, ale hrať sa s JEDNOU stranou jeden aj pol hodiny, keď mi za to klient nezaplatí, je z obchodného hľadiska, to sa na mňa nehnevajte, úplný nezmysel. Priemerne (a to bol medzinárodný prieskum medzi prekladateľmi) sa uvádza denná kapacita 10 až 14 normo (2500-3500 slov), pričom (niekedy aj podstatne) vyššie výkony nie sú žiadnou výnimkou. A aj keby sa našiel klient ochotný to adekvátne zaplatiť (podotýkam, že 5,80 za hodinu nemá s adekvátnym ohodnotením nič spoločné), tak vám na to jednoducho nedá dosť času. Čerstvý príklad - 1500 stranové PDF (to nie je preklep, vážne to malo tisícpätsto strán) sa preložilo a skorigovalo od štvrtka do pondelka. Za štyri dni. Delili si to tri agentúry a neznámy počet prekladateľov. Aj keby človek spravil ten najdokonalejší preklad vo vesmíre, na kvalitu výsledného celku to má zanedbateľný vplyv.
 • Zuzana Kováčová · 13. 10. 2014 o 13:12
  Vyborny clanok, len mi chybal zdroj alebo autor/ka. Z debaty sice vyplyva, ze ide o krateny clanok, ale stale mi chyba zdroj a autor. Alebo mi nieco uniklo? :-)
 • Mária Mlynarčíková · 14. 07. 2014 o 14:01
  Ja som urcite nestudovala, aby som zila na nizkej urovni. Ale nezabudajme, ze su aj mnohi ini studovani, ktori nemozu prave vyskakovat (napriklad ucitelia). Netuzim zivit darmozracov, preklady robim takmer vylucne pre zahranicnych priamych klientov.
  Ti, ktori by mali vediet, kolko stoji profesionalny preklad, to zrejme nevedia. Osvetu treba sirit neustale. Aj Coca Cola si robi reklamu kazdy den a ked raz pokusne mesiac nerobila, tak im klesol predaj. Takze sa zapajame do "budovania povedomia" a "sirenia osvety"
 • Luba Rady · 14. 07. 2014 o 00:04
  To vsetko som pochopila. A vobec nic nemam proti clanku. Naopak! Len nechapem, preco preboha uz tolke roky uvadzate "Naklady na zivot su zamerne na velmi nizkej urovni." Preco???? Vy ste studovali, aby ste zili na velmi nizkej urovni???
  A chapem aj to, ze si chce niekto privyrobit. Aj ja, dokonca to dost potrebujem. Ale ani ten, kto si chce privyrobit by nemal podrazat nohy svojim kolegom.
  Svojho casu, davno, ked skrachovali ruzomberske papierne, som si porecitala v dokumentoch EU, ze toaletny papier sa oplati vozit az do vzdialenosti 900 km. A to aj po nasich cestach... A este stale sa to nikomu oplati a este stale na tom niekto zarobi. A ved ked sa znicia cesty, vyhlasime tender a kamarati nam ich za drony baksis opravia a aspon bude nejaka praca....
  Aj vy tuzite zivit tych darmozracov, ktori zarabaju tym viac, cim viac a o co viac vy robite? Bojovat by ste mali nielen proti tym, ktori si za tie ceny "privyrabaju" ale hlavne, co budu robit ti pani, ktori vam na stol hodia v piatok vecer dokumenty, ktore drzali v supliku zo tri tyzdne ale chcu ich mat v nedelu vecer hotove, ak vy poviete, ze aj VY chcete vikend a dovolenku a lisky na obed a riadne zaplatit a dokonca VCAS zaplatit, lebo aj vam daju pokutu a vypnu plyn a telefon a socialka vam da pokutu... A co sudy??? Kto im da pokutu, ked nezaplatia prekladatelovi za pracu, ktoru uz davno urobil??? Myslim, ze tam sa to zacina...
  Inak, tymito otazkami, vypoctami a uvahami sa Jednota tlmocnikov a prekladatelov zaobera uz roky, vydava publikacie a vychovava. Ale stale sa najdu ti zlati, ochotni a schopni, ktori si povedia "ja to spravim!"

  Takze tak. Viem, ze - Clanok sa snazi poukazat na to, ze za sumu 10 eur (a menej pre prekladatela) to jednoducho moze robit iba niekto, kto si potrebuje obcas prilepsit, nie niekto, kto z toho ma normalne zit. Ale vedia to aj ti, co by to mali vediet????
 • Jana · 13. 07. 2014 o 17:43
  Zdravím "nenene", alias "Lexman", alias "Srivanek", alias "Porter", alias etc... Chápem, že sa vám to nečíta dobre.
 • Mária Mlynarčíková · 13. 07. 2014 o 17:34
  My nenavrhujeme, ze by prekladatel mal pracovat za 10 eur. Prave naopak, snazime sa poukazat na to, ze pri cene 10 eur nemoze profesional fungovat. Naklady na zivot su zamerne na velmi nizkej urovni. Ja s Vami absolutne suhlasim - mne tiez nikto zlavu neda. Preto za 10 eur neprekladam. A myslim, ze ziadny profesional za tuto sumu nepreklada. Clanok sa snazi poukazat na to, ze za sumu 10 eur (a menej pre prekladatela) to jednoducho moze robit iba niekto, kto si potrebuje obcas prilepsit, nie niekto, kto z toho ma normalne zit.
 • Luba Rady · 13. 07. 2014 o 15:14
  Prekladam cca od roku 1990 a uz vela, vela rokov som nepocula, ze by sa niekde okrem "mama hotel" dalo byvat za 100 eur.... a ta mama to vsetko plati z kolkych eur???
  Pocitate asi 500 eur na kupu noveho pocitaca - Lenze "dospeli", ktori dnes vyuzivaju svoje krvavo a rokmi nadobudnute vedomosti museli za ne zaplati ovela, ovela viac, nehovoriac o dalsich nakladoch a o tom, ze ani studium a to ani dnes nie je zadarmo. Prekladat za 10 eur a pocitat pritom 5 eur na tricko pre dieta je naozaj velmi, velmi smutne. PRECO???? Skuste sa spytat pravnika, ktory studoval priblizne rovnako dlho ako vy, len mal mozno ine podmienky, alebo na benzinke, ci vam daju zlavu. Alebo v banke, ci vam daju pozicku s nizsimi urokmi. A vobec - zostanme na zemi - pred mesiacom som zo zdravotnych dovodov velmi potrebovala ist k pedikerke. Viem, ze aj ta plati najomne, pouziva dezinfekciu a nastroje, ale urcite nestoja tolko ako napr. pocitacove vybavenie prekladatela. Jednoducho, pedikerky su dnes vychyteny folk a ja som sa tam cela stastna dostala asi na desiaty pokus. A za cca 45 minut, pravda minus 20 namocene nohy - som zaplatila 23 eur. Skutocne moze byt praca pedikerky platena lepsie ako praca prekladatela?? Ako to, ze damy (v prekladatelskych agenturach nevynimajuc) nemaju problem napriklad zaplatit u kadernicky 50 eur bez zavahania ale vas sa spytaju, ci im nedate zlavu, alebo vam dhlorocny klient povie, ze vam zial nemoze zaplatit vasu taxu, ktoru ste nezmenili uz roky dlho??. Alebo vam pripadne poslu 150 stran v exceli spolu s ukazkou reklamy, kde sa uvadza, aki su svetovi, uzasni a vychadzaju v ustrety zakaznikovi a nerataju si priplatky ani za rychlost ani za excel...

  Pozorujem, ako roky a roky prekladatelia pocitaju, kolko potrebuju na to, aby vobec prezili. Cim viac sa tato suma zvysuje, tym viac inzeratov, ponukajucich preklady za 5 eur vychadza. Pamatam sa na ten skandal, ked prisiel Skrivanek a ponukol za stranu prekkadu 200 korun. Dnes vsak viem aj o prekladoch za 3 eura.

  Stale suhlasim s Emilom. Osveta ma vyznam a mali by sme drzat spolu. Kedy to uz bude????
 • nenene · 13. 07. 2014 o 13:56
  tie počty sú tak nepresne zlé a hlúpe .
 • Mária Mlynarčíková · 12. 07. 2014 o 14:15
  áno, ide nám v prvom rade o osvetu medzi kolegami. Naozaj by stačilo, keby skutoční profesionáli držali spolu.
 • Emil · 12. 07. 2014 o 12:08
  Ja si myslím, že nastane čas, keď s agentúrami budú spolupracovať už len príštipkári a agentúry budú nútene svoje sadzby prehodnotiť, ak si budú chcieť udržať kvalitných prekladateľov. Osveta, aj vďaka SAPT a takýmto článkom, má svoj význam. Takisto FB (a ďalšie) fórum prekladateľov. Verím, že naša situácia už horšia nebude. A pritom stačí naozaj tak málo - držať spolu.
 • Mária Mlynarčíková · 12. 07. 2014 o 09:47
  no ale su agentury, ktore svojim klientom ponukaju 10 a dodavatelom (prekladatelom) aj menej nez 9. Plus, nemyslim si, ze by prekladatelia mali zit z minimalneho minima.
 • ponco · 12. 07. 2014 o 06:57
  Suhlasim. Az na vec o agenturach.
  Ak agentura nuka 10€, znamena, ze prekladatel dostane 10 = viac ako minimalnych 9€, a 30% pre seba berie zo sumy od zadavatela(teda zadavatel plati cca 13€ - zavisi od sposobu vypoctu).
  Ked mi nukali 2,50 za hodinu, od zamestnavatela brali 4€/hod.
 • Vladimíra Hudáková · 11. 07. 2014 o 18:14
  Výborný článok !
  Len to nájomné sa mi vidí veľmi podhodnotené - 100 € nie je reálna suma, aj keď robíš doma (nájomné - príp. fond opráv, hypotéka, energie, ...)
  Tak isto oblečenie pre dieťa 5 € mesačne v žiadnom prípade nestačí (dieťa rastie, nemôže nosiť to isté tričko alebo nohavice, povedzme, 2 roky). Dospelý sa skôr "uskromní"...
  Vychádzaš skutočne z úplného minima - ale aspoň by si maoi podaktorí uvedomiť, že ani na to minimum to nestačí...
 • Mária Mlynarčíková · 11. 07. 2014 o 15:59
  Text bol upraveny, kedze v povodnom vypocte sa stala chyba a na niektore polozky sme zas zabudli. Uz by to malo byt OK
 • Mária Mlynarčíková · 11. 07. 2014 o 15:07
  Ondro mate pravdu - vzniklo to skracovanim clanku, lebo bol moc dlhy. Vyhadzoval sa text a preto to nie je zrejme - vsetky tie desatinne cisla tam nie su odovodnene tak, ako boli v povodnom texte .... mrzi ma to.
 • Ondro · 11. 07. 2014 o 14:40
  Super clanok, plny suhlas. Len jedna vec mi nesedi:

  Predbežný súčet: 185+30+20+100+8,3+6,6+2,5+5+8,3+ 60 = 425

  Kde sa vzala ta 100€ mesacna polozka?
 • Júlia · 11. 07. 2014 o 14:23
  Treba odoslať i všetkým tým agentúram, ktoré si svojimi sadzbami za preklad robia srandu zo vzdelaných ľudí...
 • zuzanka · 11. 07. 2014 o 13:58
  výborný článok, dám ho prečítať všetkým tým mudrlantom, čo si myslia že preklad je len tak a môže to robiť ktokoľvek