Ale ten čas letí! Pred nedávnom som oslavovala svoje desaťročné jubileum ako samostatne zárobkovo činná osoba – a predsa si ešte veľmi dobre pamätám, aké to bolo na začiatku. Jedna vec sa však nezmenila - každý deň je iný a práca nikdy nie je nudná. Občas sa mi cnie za tými vzrušujúcimi časmi, kedy boli všetky otázky ešte nezodpovedané, najmä táto: čo bude moja prvá zákazka? Často sa ma pýtajú, či existuje niečo ako tajomstvo dlhodobého úspechu v oblasti prekladateľských a tlmočníckych služieb. Moja odpoveď znie: Áno! Existuje. Tu sú moje osobné tajomstvá úspechu. Prvé tajomstvo úspechu: Tvrdá práca Samostatné podnikanie vyžaduje železnú disciplínu. Úspech nie je náhoda, ale výsledok tvrdej práce. Ja som svoju jednoosobovú spoločnosť tiež neprevzala od svojich rodičov, ale vybudovala vlastným úsilím. Prvých pár rokov nebolo jednoduchých. Nič vám nepadne do lona, pretože všetko závisí od vás: sami sa musíte chopiť iniciatívy, robiť si marketing a neustále sa ďalej vzdelávať. Nájdite si podporu, ktorú potrebujete, napríklad od profesného združenia, obchodnej komory alebo od kolegov či kolegýň. Obzvlášť dôležité: verte si. Ak si nebudete veriť vy, nebude vám veriť nikto. Uvidíte, že vaše sebavedomie porastie spolu s prvými úspechmi. Druhé tajomstvo úspechu: Profesionalita Aj to znie priam banálne, a predsa sa to tak v našej ako aj v iných branžiach často zanedbáva. Stopercentná profesionalita znamená v prvom rade to, že svoju činnosť nerobíte popri niečom inom, alebo len na prilepšenie – ale ju vykonávate ako podnikateľskú činnosť. Preto sa prepnite v myslení a nastavte sa na „podnikateľský režim“! Urobte si pomocou aplikácie Wordpress zadarmo vlastnú webovú stránku a kúpte si doménu s vhodnou e-mailovou adresou. (bezplatné e-mailové adresy sa nepovažujú za profesionálne). Aj vaše vizitky, vaša správa v odkazovači a vaše podklady (ponuka, faktúra, upomienka, atď.) vyjadrujú nekompromisnú profesionalitu. Buďte flexibilní, spoľahliví, presní, dobre zastihnuteľní a buďte otvorení prianiam vašich zákazníkov! A nezabudnite: Zákazníci často nedokážu posúdiť vašu kvalitu, a preto vás posudzujú na základe toho „okolo“. Zabodujete vysokou profesionalitou pri komunikácii ešte predtým, než preložíte čo i len riadok alebo budete pol hodinu tlmočiť. Je dôležité si uvedomiť, že byť dobrý samo o sebe nestačí – svoju kvalitu musíte propagovať. Urobte si meno v branži! Opustite svoju zónu komfortu, navštevujte podujatia a kontaktujte sa s ľuďmi! Aj internet sa výborne hodí na vlastný marketing: Twitter, Facebook, blogy, Xing a LinkedIn vám to umožnia. Tretie tajomstvo úspechu: Nadšenie Len ten, kto pracuje s nadšením a radosťou, bude dlhodobo úspešný. Aj keď občas príde zlý deň: podnikatelia sa vyznačujú tým, že milujú svoju prácu – a to je správne, pretože si všetko musíme odrobiť sami a nemôžeme na nikoho prácu delegovať. Zákazníci rozpoznajú, či robíte svoju prácu s celou dušou. --- Majte odvahu! Ak práve robíte svoje prvé kroky, nezabúdajte, že sme všetci raz začínali a ešte nikto učený z neba nespadol. Hore uvedené princípy vás budú viesť správnou cestou. A na záver: Áno, existuje prémiový trh, na ktorom sa za vysoko profesionálnu prácu platia slušné ceny. Cena produktu alebo služby je hodnota, ktorú s ňou spájame. Je na vás, aby ste svojim profesionálnym vystupovaním sprostredkovali, že komplexné jazykové služby majú vysokú hodnotu. Pozicionujte sa ako prémiová značka. Nepredávajte cenu ale hodnotu. Buďte Mercedes! P.S.: Mimochodom, moja prvá zákazka bol preklad návodu na obsluhu videokamery Sony. Dagmar Jenner je prekladateľka a tlmočníčka akreditovaná inštitúciami EÚ pre jazyky DE, EN, ES a FR a pracuje vo Viedni (www.texterei.com). Je generálna tajomníčka UNIVERSITAS Austria, profesného združenia tlmočníkov a prekladateľov. Spolu so svojou dvojičkou Judith vydali knihu „The Entrepreneurial Linguist: The Business-School Approach to Freelance Translation“. Originál v nemčine: Langfristiger Erfolg in der Translation Wie doch die Zeit vergeht! Vor kurzem feierte ich mein 10-jähriges Jubiläum als Selbstständige – und dennoch kann ich mich noch sehr gut an meine Anfangszeiten erinnern. Eines hat sich nicht geändert: Jeder Tag ist anders und die Arbeit ist nie langweilig. Manchmal vermisse ich die spannende Zeit, in der alle Fragen offen waren, vor allem die: Was wird mein erster Auftrag sein? Oft werde ich gefragt, ob es so etwas wie ein Erfolgsgeheimnis für langfristigen Erfolg im Bereich Übersetzen/Dolmetschen gibt. Meine Antwort: ja! Gibt es. Hier sind meine persönlichen Erfolgsgeheimnisse. Erfolgsgeheimnis Nr. 1: harte Arbeit Der Aufbau einer Selbstständigkeit verlangt eiserne Selbstdisziplin. Erfolg ist kein Zufall, sondern das Ergebnis harter Arbeit. Auch ich habe mein Ein-Personen-Unternehmen nicht von meinen Eltern übernommen, sondern im Alleingang aufgebaut. Die ersten paar Jahre waren nicht einfach. Es wird Ihnen nichts in den Schoß fallen, denn alles hängt von Ihnen ab: Sie müssen Eigeninitiative zeigen, Selbstmarketing machen und sich laufend weiterbilden. Holen Sie sich die Unterstützung, die Sie brauchen, etwa vom Berufsverband, von der Wirtschaftskammer oder von KollegInnen. Besonders wichtig: Glauben Sie an sich selbst. Wenn Sie es nicht tun, wird es niemand tun. Sie werden sehen: Selbstvertrauen wächst mit den ersten Erfolgen. Erfolgsgeheimnis Nr. 2: Professionalität Auch das klingt banal, wird aber in unseren wie anderen Branche gerne vernachlässigt. 100% professionell zu sein bedeutet in erster Linie, dass Sie Ihrer Tätigkeit nicht nebenbei oder als Überbrückung nachgehen – sondern als unternehmerische Tätigkeit. Legen Sie einen Hebel im Kopf um und schalten Sie auf „Unternehmermodus“! Erstellen Sie mit Wordpress kostenlos eine Website zum Nulltarif und kaufen Sie die Domain mit der passenden E-Mail-Adresse (Gratis-E-Mail-Adressen gelten nicht als professionell). Auch Ihre Visitenkarten, Ihre Nachricht auf dem Anrufbeantworter und Ihre Unterlagen (Angebot, Rechnung, Mahnung etc.) stehen für kompromisslose Professionalität. Seien Sie flexibel, verlässlich, pünktlich, gut erreichbar und seien Sie offen für die Wünsche Ihrer Kundinnen und Kunden! Vergessen Sie nicht: Oft können die Kundinnen Ihre Leistung nicht beurteilen und bewerten Sie deshalb anhand des „Drumherums“: Mit hoher Professionalität in der Kommunikation können Sie punkten, noch bevor Sie eine Zeile übersetzen oder eine halbe Stunde dolmetschen. Wichtige Botschaft: Nur gut zu sein alleine reicht nicht – Sie müssen Ihre Leistung nach außen tragen. Machen Sie sich einen Namen in der Branche! Gehen Sie raus aus der Komfortzone, gehen Sie zu Veranstaltungen und netzwerken Sie! Auch das Internet eignet sich hervorragend fürs Selbstmarketing: Twitter, Facebook, Blogs, Xing und LinkedIn machen es möglich. Erfolgsgeheimnis Nr. 3: Leidenschaft Nur wer mit Leidenschaft und Begeisterung bei der Sache ist, wird langfristig erfolgreich sein. Auch wenn es immer mal einen schlechten Tag gibt: UnternehmerInnen zeichnen sich dadurch aus, dass sie ihren Job lieben – und das ist gut so, denn wir müssen alles selbst machen und können an niemanden delegieren. Ihre KundInnen merken, ob Sie für Ihr Unternehmen „brennen“ – oder eben nicht. --- Nur Mut! Wenn Sie gerade dabei sind, Ihre ersten Schritte zu machen, vergessen Sie nicht, dass wir alle einmal angefangen haben und noch keine Meisterin vom Himmel gefallen ist. Wenn Sie die oben beschriebenen Prinzipien berücksichtigen, sind Sie bereits auf sehr gutem Weg. Abschließend: Ja, es gibt einen Premium-Markt, in dem für hochprofessionelle Arbeit anständige Preise bezahlt werden. Der Preis eines Produkts oder einer Dienstleistung ist der Wert, den wir damit verbinden. Es liegt an Ihnen, mit Ihrem professionellen Auftreten zu vermitteln, dass komplexe sprachliche Dienstleistungen einen hohen Wert haben. Positionieren Sie sich als Premium-Marke. Verkaufen Sie nicht Preis, sondern Wert. Seien Sie ein Mercedes! PS.: Mein erster Auftrag war übrigens die Übersetzung der Bedienungsanleitung einer Sony-Videokamera. Dagmar Jenner ist Übersetzerin und EU-akkreditierte Dolmetscherin für die Sprachen DE, EN, ES und FR und arbeitet in Wien (www.texterei.com). Sie ist die Generalsekretärin von UNIVERSITAS Austria, Berufsverband für Dolmetschen und Übersetzen. Gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Judith hat sie das Buch „The Entrepreneurial Linguist: The Business-School Approach to Freelance Translation“ veröffentlicht.


 

Komentáre k blogu