Prvý víkend po Veľkej noci by bol víkendom ako každý iný, ibaže nebol. V sobotné ráno sa na súkromnom gymnáziu Bajkalská v Bratislave zišlo 20 členov SAPT, 3 hostia a lektor z Veľkej Británie, aby venovali dva dni anglickému právnemu systému. Pán David Hutchins, skúsený advokát a lektor svoje kurzy pripravuje nielen pre „kontinentálnych“ právnikov ale i pre tlmočníkov a prekladateľov. Prednáša vo Veľkej Británii a krajinách Európskej únie. Pre nás mal pripravené 2 dni odborného kurzu. V sobotu sme sa venovali občianskemu a obchodnému právu, v nedeľu trestnému právu. Začiatok kurzu bol oba dni o 9 ráno a koniec o 6 večer. A na také množstvo informácií to bolo stále málo. V úvode prvého dňa sme preberali základné koncepcie anglického zvykového práva: z čoho tradícia vychádza a ako sa líši od väčšiny kontinentálnych právnych systémov, ktoré vychádzajú z kodifikovaného práva. Získali sme náhľad do občianskeho a obchodného práva platného v Anglicku a Walese (dozvedeli sme sa, že v Škótsku je právny systém kombináciou zvykového a kodifikovaného práva), prebrali sme základné pojmy, odborné výrazy a niektoré procesné otázky. V nedeľu sme podľa rovnakej štruktúry pokračovali trestným právom. Venovali sme sa základným pojmom a koncepciám trestného práva. Lektor mal samozrejme hlavné slovo, nechával však dosť priestoru na otázky, ktorých bolo nemálo. Počas prestávok, a niekedy aj počas samotnej diskusie v hlavnom „vysielacom“ čase, sme sa nechali strhnúť terminologickou debatou o možných ekvivalentoch v slovenčine. Tieto diskusie vyústili aj do návrhu zorganizovať následne slovenské terminologické stretnutie za prítomnosti odborníka na slovenský právny systém. Okrem toho sme sa cez prestávky posilňovali výbornou kávou a ešte lepšou štrúdľou, čo bol rozhodne veľmi príjemný moment školenia. Ja osobne považujem čas strávený na tomto kurze za veľmi hodnotne investovaný. Snáď si môžem dovoliť tvrdenie, že bez ohľadu na to, koľko rokov skúseností v branži mali jednotliví účastníci, kurz bol pridanou hodnotou pre každého z nás. Domnievam sa, že práve takéto odborné kurzy organizované našou stavovskou organizáciou prispievajú k zlepšovaniu práce jej členov a potvrdzujú značku kvality SAPT. Všetkým kolegom vrelo odporúčam! Touto cestou chcem ešte raz poďakovať Maji Mlynarčíkovej, Dagmar Hajkovej a Martine Krížikovej za organizáciu a vyjadriť nádej, že sa čoskoro stretneme na podobnom podujatí. Zuzana Kováčová


 

Komentáre k blogu