Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského sa v septembri otvára už 8. ročník Európskeho kurzu konferenčného tlmočenia (EKKT). Že čo to je a načo to je? Nuž, v prvom rade si povedzme, čo je to konferenčné tlmočenie. Síce sa to dá odvodiť od názvu, že to je tlmočenie počas konferencií, ale možno je tento druh tlmočenia u nás viac známy pod názvom „simultánne” alebo dokonca „kabínkové” tlmočenie. S tým prvým označením nemám problém, lebo simultánne znamená zároveň a presne takto to tlmočenie aj prebieha. Tlmočníci sedia vo svojich izolovaných kabínach, na ušiach majú slúchadlá, z ktorých počujú hlas rečníka a zároveň s ním tlmočia do mikrofónu, z ktorého sa ich hlas nesie do slúchadiel poslucháčov. S výrazom kabínkové tlmočenie mám trochu problém, lebo kabínková je podľa mňa lanovka, ale ak inak nedáte, majte si kabínku. (Napríklad aj skúšobnú v obchode s odevmi.) Takže to tlmočenie „zároveň” vás naučia na EKKT. Dajú vám dobré rady, ako rozdvojiť svoju pozornosť, sústrediť sa nielen na to, čo počujem, ale kontrolovať aj svoj hlas, prúd svojich slov, aby dávali zmysel a neboli gramatickým masakrom. Ale to nie je všetko. Na kurze vás naučia aj takzvané „konzekutívne” tlmočenie, čiže „následné”. Znamená to, že necháte najprv rečníka vyrozprávať - pokojne aj 5 minút v kuse a potom na základe svojich poznámok ohúrite publikum, ktoré dychtivo čaká na pretlmočenie cudzích slov. Tlmočnícky zápis nie je stenografia, aj keď by to na prvý pohľad mohlo tak vyzerať. Tlmočnícky zápis, alebo notácia, je celkom iný druh umenia. Tlmočník si totiž nezapisuje doslovne všetko, čo počuje, ale sústredí sa na kľúčové slová a logické prepojenia, ktoré mu potom ako rebrík slúžia na ceste k vytúženému cieľu - dokonale pretlmočenému prejavu. Takéto tlmočenie sa bežne využíva v západnej Európe, ľudia z krajín na západ od nás sú zvyknutí, že môžu rozprávať dlhšie, predniesť celú myšlienku a nikto ich nebude prerušovať po vete, či nedajbože pol vete. Verte – neverte, dobrý konzekutívny tlmočník - taký, ktorý vie tlmočiť dlhšie úseky, dokáže ušetriť aj čas. Ako - to sa dozviete na kurze. A komu je kurz určený? Nuž, v prvom rade by ste mali mať ukončenú vysokú školu, mali by ste ovládať plynule dva cudzie jazyky (angličtinu v kombinácii so španielčinou alebo s taliančinou) - o dokonalom ovládaní materinského jazyka ani nehovoriac. Na prijímacích pohovoroch si vás prevetrajú, aby zistili, či máte talent a ak máte, tak vás čakajú dva semestre tvrdej driny, na konci ktorých sa budete môcť prihlásiť na akreditačné skúšky do európskych inštitúcií, aby ste sa stali európskym konferenčným tlmočníkom. Kurz je podporovaný európskymi inštitúciami formou grantu a štipendií pre účastníkov. Viac sa dozviete tu: Filozofická fakulta UK Štipendiá Európskej komisie Veľa šťastia. Maja Mlynarčíková


 

Komentáre k blogu

  • Oľga Ručková · 17. 11. 2015 o 09:04
    Dobrý deň,

    chcela by soms a Vás opýtať ako sa dá na tento kurz zaregistrovať.