Dňa 22.03.2013 sa na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutočnil 6. ročník modelovej konferencie študentov Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity. Ide o projekt na Slovensku výnimočný, v ktorom dostávajú príležitosť študenti - budúci diplomati, tlmočníci a žurnalisti, spoločne pripraviť simuláciu medzinárodných rokovaní o najzávažnejších otázkach medzinárodných vzťahov. Študenti sa počas dvoch semestrov pripravujú na negociácie, zabezpečujú záverečný samit po organizačnej stránke a nakoniec rokujú zastupujúc štáty a medzinárodné organizácie. Mladí tlmočníci, študenti FiF UK a FAJ EUBA pritom tlmočia ich rokovania a majú tak možnosť aplikovať svoje doterajšie vedomosti zo štúdia tlmočníctva a prekladateľstva ako aj svoje zručnosti. Konferencia sa konala za účasti študentov, diplomatov a odborníkov z rôznych oblastí. Priamo na panelovej diskusii diskutovali mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Spojených štátov amerických v SR jeho excelencia Theodore Sedgwick, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec španielskeho kráľovstva v SR jeho excelencia Félix Valdés y Valentín-Gamazo, za veľvyslanectvo Spolkovej republiky v SR prvý radca veľvyslanectva Nemeckej spolkovej republiky Reinhard Wiemer, za veľvyslanectvo Francúzskej republiky v SR prvá radkyňa veľvyslanectva Hélène Roos a ďalší. Slovenská asociácia tlmočníkov a prekladateľov sponzorovala po prvýkrát v histórií modelovej konferencie profesionálnu kabínu s dvoma tlmočníčkami, ktoré tlmočili v jazykovej kombinácií slovenčina – angličtina. Študenti - tlmočníci ktorí, mali možnosť počas celého trvania konferencie tlmočiť v cvičnej kabíne, oceňovali vysokú úroveň pilotáže, keďže používali slovenčinu z profesionálnej kabíny na tlmočenie do holandčiny a ruštiny. Rovnako mali študenti - tlmočníci možnosť, krátko nahliadnuť aj do profesionálnej kabíny. Všetky tieto nové skúsenosti študentov prispejú k ich motivácii počas ďalšieho štúdia.

Slovenská asociácia prekladateľov a tlmočníkov na konferencii Tomáš Sovinec


 

Komentáre k blogu