Počas posledného septembrového víkendu som mala možnosť zúčastniť sa 2. ročníka konferencie „Übersetzen in die Zukunft“ s mottom „Tlmočníci a prekladatelia: Špecialisti na medzinárodnú odbornú komunikáciu“, ktorá sa konala na berlínskej Freie Universität. Tak ako v roku 2009 aj teraz konferenciu organizoval Nemecký spolok tlmočníkov a prekladateľov (BDÜ), ktorý mal neľahkú úlohu vybrať zaujímavé prednášky a semináre, ktoré si viac ako 150 prednášajúcich pripravilo pre vyše 1 300 účastníkov z celého sveta.
Konferenciu v piatok slávnostne otvorila svojím prejavom nemecká ministerka školstva Prof. Dr. Annette Schavan. Na základe osobných skúseností ocenila význam tlmočníkov a prekladateľov, ktorí z jej pohľadu zabezpečujú nielen verbálnu komunikáciu, ale súčasne otvárajú aj dvere do sveta iných kultúr a prispievajú k vzájomnému porozumeniu medzi národmi. Potlesk obecenstva si vyslúžila aj svojou úvahou o dôležitosti zachovania jazykovej rozmanitosti v súvislosti s angličtinou ako súčasnou „lingua franca“.
V druhý deň privítal účastníkov Rytis Martikonis (EU DGT), ktorý návštevníkov oboznámil s politikou a budúcim vývojom v oblasti prekladateľstva a tlmočníctva v rámci orgánov EÚ. Zdôraznil pritom najmä kvalitatívne kritériá kladené na preklady a tlmočenie, úlohu externých prekladateľov a výzvy, akým EÚ čelí v súvislosti s množstvom rôznych jazykových kombinácií.
Počas všetkých troch dní konferencie boli na programe prednášky a semináre na rozličné témy. Na niektoré semináre bolo nevyhnutné vopred sa zaregistrovať, a to aj niekoľko mesiacov pred začatím samotnej konferencie. Ponúkané témy určite oslovili všetkých účastníkov, či sa zaujímali o prekladateľský softvér, marketingovú stratégiu, terminologické databázy, projektový manažment alebo tlmočenie a preklady v oblasti medicíny, IT, práva, ekonómie, politiky, vedy, techniky, literatúry atď. Nuž bolo naozaj ťažké si vybrať... Hlavnými jazykmi konferencie bola angličtina a nemčina, pričom organizátori zabezpečili aj tlmočenie úvodných prejavov a vybraných prednášok do iných jazykov, napr. do francúzštiny. Počas troch dní mohli návštevníci v rámci odborného veľtrhu a burzy pracovných miest získať užitočné informácie priamo od zástupcov firiem zameraných na produkty v oblasti manažmentu kvality prekladov a prekladateľského softvéru alebo nadviazať kontakty s novými potenciálnymi klientmi. O pracovných príležitostiach v Európskom parlamente a Európskej komisii sa záujemcovia mohli dozvedieť viac od predstaviteľov týchto inštitúcií. Veľmi podnetná bola aj výmena skúseností počas skupinových stretnutí tlmočníkov a prekladateľov, ktoré sa v závislosti od ich špecializácie (medicína, IT, právo atď.) konali v jednotlivých seminárnych miestnostiach. Sobotný večer mohli účastníci stráviť pri večeri na berlínskej televíznej veži, na vystúpení komičky Gayle Tufts alebo na výlete loďou po jazere Wannsee.
Počas ukončenia konferencie bola spoločnosti germanBelt Systems GmbH udelená cena patróna sv. Hieronýma, za vynikajúcu spoluprácu s prekladateľmi a tlmočníkmi. Záverečný prejav predniesla zástupkyňa organizácie FIT. Počas svojho exkurzu do európskej histórie originálne pripodobnila prekladateľov a tlmočníkov k prvým „free lance“ legionárom vo Francúzsku, ktorí si z pozície svojej moci veľmi často určovali cenu svojich služieb a sami si vytvárali vlastné pracovné príležitosti, ak sa „klient“ s takouto „sadzbou“ náhodou neodvážil súhlasiť. Rečníčka nakoniec zdôraznila význam medzinárodnej spolupráce medzi organizáciami prekladateľov a tlmočníkov, a to nielen v rámci FIT, a pozvala všetkých prítomných na Kongres FIT, ktorý sa uskutoční v roku 2014 v Berlíne.
Celé podujatie sa nieslo v mimoriadnej priateľskej a ústretovej atmosfére, ku ktorej nemalou mierou prispela aj vynikajúca organizácia. Prednášky a semináre charakterizovala ochota podeliť sa o svoje poznatky a živý záujem účastníkov o danú problematiku. Konferencia „Übersetzen in die Zukunft“ ma tak nielen obohatila o nové skúsenosti ale ponúkla mi aj inovatívne pohľady na problémy, s ktorými my, tlmočníci a prekladatelia, zápasíme v našom každodennom živote. Mag.phil.Karolína Šajánková


 

Komentáre k blogu