Rodný jazyk: Slovenčina

Prekladateľ

Tlmočník

Zuzana Černáková

Som zo stredného Slovenska. Od roku 2009 sa venujem prekladateľstvu z/do anglického a francúzskeho jazyka. V rokoch 2015 a 2021 som sa stala aj úradnou prekladateľkou pre tieto jazyky. Mám skúsenosti najmä s prekladom právnych a zdravotníckych textov. Neustále si rozširujem vedomosti v týchto oblastiach účasťou na rôznych kurzoch, ale aj samoštúdiom. Poskytujem aj služby konzekutívneho tlmočenia z/do francúzskeho jazyka.

Kontakty

Špecializácie

preklad

Jazykové kombinácie

tlmočenie

Jazykové kombinácie

Dostupné termíny

Profil

Vzdelanie
Filozofická fakulta UK Bratislava: magisterské štúdium – anglický jazyk, francúzsky jazyk Fakulta humanitných vied UMB Banská Bystrica: podiplomové špecializačné štúdium – odborný preklad francúzsky jazyk
Prax
SZČO od roku 2009, preklady v oblasti práva (súdy, polícia, prokuratúra, osobné doklady, obchodné zmluvy), medicíny a zdravotnej starostlivosti (lekárske správy, klinické skúšanie, očkovanie, výživa, Covid-19), príležitostne preklady technického zamerania (elektrobicykle, tlačiarne, historické krovy), konzekutívne tlmočenie francúzsky jazyk (obchodné stretnutia, technické školenia)
Kvalifikácia
odborná skúška prekladateľa: jazyk francúzsky, anglický kurz prekladu medicínskych textov kurzy zamerané na preklad právnych textov a prácu s CAT nástrojmi

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba. A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu, že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo s prekladateľom a nie s anonymnou firmou.