Rodný jazyk: Slovenčina

Prekladateľ

Tlmočník

Veronika Litvikova

Prekladateľka a tlmočníčka s citom pre jazyk a pravopis

Kontakty

Špecializácie

preklad

Jazykové kombinácie

tlmočenie

Jazykové kombinácie

Dostupné termíny

Profil

Vzdelanie
Univerzita Komenského v Bratislave – anglický jazyk a literatúra a slovenský jazyk a literatúra so zameraním na vzdelávanie prekladateľova a tlmočníkov Univerzita Komenského v Bratislave – pedagogické minimum: slovenský jazyk a anglický jazyk
Prax
Dobrovoľníctvo – marec 2019 – Slovak Youth Institute – jún 2020 – AnčaFest Proofreader: jún 2017 – apríl 2021 – Gamesite.sk Externý prekladateľ: máj 2018 – máj 2021 – exe.sk Freelance tlmočník/prekladateľ: od júla 2021
Kvalifikácia
Magisterský diplom Univerzita Komenského v Bratislave Memsource študentský certifikát (november 2020)

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba. A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu, že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo s prekladateľom a nie s anonymnou firmou.