Rodný jazyk: Slovenčina

Prekladateľ

Sofia Hurakova

Volám sa Sofia Huráková a vyštudovala som prekladateľstvo a tlmočníctvo anglického a nemeckého jazyka na Univerzite Komenského v Bratislave. Počas štúdia som sa naučila promptne reagovať a spracúvať informácie, ktorých sa nám dnes dostáva obrovské množstvo. Rada si rozširujem okruh vedomostí a snažím sa vyhýbať stereotypom, preto vyhľadávam kreatívne formy riešenia problémov. Práca s cudzími jazykmi ma veľmi baví a keďže s nimi pracujem denne na profesionálnej úrovni, kladiem veľký dôraz na štylistiku a správne používanie terminológie. Kvalita a adekvátnosť prekladov sú pre mňa veľmi dôležité, rovnako aj rýchla a efektívna komunikácia. Na zefektívnenie práce využívam aj CAT nástroje, avšak nespolieham sa na ich riešenia a dôkladne ich kontrolujem. Neodmysliteľnú súčasť môjho prekladateľského procesu tvorí rešeršovanie, overovanie informácií a kritické myslenie. V súčasnosti prekladám najmä rôzne všeobecné texty so zameraním na humanitné vedy, ekonómiu a financie, marketingové a právne texty. Novinkou v mojom portfóliu je preklad webových stránok a transkreácia, ktorej sa po absolvovaní niekoľkých školení a workshopov začínam intenzívne venovať.

Kontakty

Špecializácie

preklad

Jazykové kombinácie

tlmočenie

Jazykové kombinácie

Dostupné termíny

Profil

Vzdelanie
Magisterský a bakalársky titul v odbore prekladateľstvo a tlmočnístvo anglického a nemeckého jazyka na Univerzite Komenského v Bratislave.
Prax
Prekladom pre klientov som sa začala venovať už popri štúdiu, počas ktorého som si založila živonosť a nadviazala niekoľko cenných spoluprác s agentúrami či jednotlivcami. Po úspešnom ukončení štúdia v roku 2021 som v týchlo spoluprácach pokračovala a postupne som do portfólia klientov pridávala ďalšie spolupráce. Som prekladateľka na plný úväzok už tretí rok. Po päťročnej praxi a zložení skúšok je mojím cieľom stať sa úradnou prekladateľkou.
Kvalifikácia
Venujem sa predovšetkým textom so zameraním na humanitné vedy, ekonómiu a financie, ale aj marketingovým a právnym textom. Nedávno som mala príležitosť prekladať aj webové stránky a kreatívnejšie typy textov, ktoré miestami vyžadovali transkreačný prístup.

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba. A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu, že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo s prekladateľom a nie s anonymnou firmou.