Rodný jazyk: Slovenčina

Prekladateľ

Katarina Sepelakova

Od júla 2010 Freelance EN-SK Medical Translator 2009 – 2010 Premier Research s.r.o – Safety Data Coordinator – overovanie údajov v bezpečnostnej databáze v procese skúšaní nových liekov 1999 – 2009 Patentová kancelária – manažér patentov – komunikácia s prihlasovateľmi patentov a referentami na Slovenskom patentovom úrade – preklady patentových textov a relevantných právnych dokumentov

Špecializácie

preklad

Jazykové kombinácie

tlmočenie

Jazykové kombinácie

Dostupné termíny

Profil

Vzdelanie
Štátnica z molekulárnej biológie a genetiky Prírodovedecká fakulta UK
Prax
20+ rokov prekladania z EN do SK v oblasti patentovej literatúry, farmaceutických/chemických/medicínskych textov. Od 2010 ako SZČO.
Kvalifikácia
Štátna jazyková skúška z angličtiny C1 (2011) + prekladateľstvo (2012). Štátna jazyková škola Bratislava

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba. A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu, že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo s prekladateľom a nie s anonymnou firmou.