Rodný jazyk: Slovenčina

Prekladateľ

Tlmočník

Katarina Reznikova

Mojim hlavným cieľom v práci je pomôcť plynulosti komunikácie medzi ľuďmi z rôznych krajín a kultúr. Vo svojej práci využívam dlhoročnú prax z práce s ľuďmi a odborné poznatky najmä z humanitných oblastí.

Kontakty

Špecializácie

preklad

Jazykové kombinácie

tlmočenie

Jazykové kombinácie

Dostupné termíny

Profil

Vzdelanie
VŠ – magisterský titul z odboru anglický jazyk a telesná výchova – 1996 VŠ – magisterský titul z odboru psychologie
Prax
Od roku 1993 pracujem ako tlmočníčka a prekladateľka
Kvalifikácia
Vo svojej práci sa venujem najmä simultánnemu a konzekutívnemu tlmočeniu a prekladom v oblasti medicíny, farmakológie, športu a sociálnym témam.

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba. A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu, že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo s prekladateľom a nie s anonymnou firmou.