Rodný jazyk: Slovenčina

Prekladateľ

Katarina Mihalova

Vyštudovala som angličtinu a portugalčinu v Bratislave, počas štúdia som absolvovala 2 jazykové pobyty v Portugalsku ako štipendistka Tempusu a Inštitútu Camões. Postgraduál (mestrado) na univerzite v Coimbre v odbore Všeobecná jazykoveda som ukončila v r. 2002. Vyučovala som anglický jazyk vo firmách a na strednej škole a od roku 2017 som prekladateľkou na voľnej nohe. Žijem striedavo na Slovensku a vo Francúzsku už 25 rokov.

Špecializácie

preklad

Jazykové kombinácie

tlmočenie

Jazykové kombinácie

Dostupné termíny

Profil

Vzdelanie
Mgr. angličtina-portugalčina, FF UK v Bratislave, Mestrado všeobecná jazykoveda, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Portugalsko.
Prax
prekladateľka na voľnej nohe od roku 2017
Kvalifikácia
Diploma Superior de Língua e Cultura Portuguesa da Universidade de Lisboa

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba. A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu, že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo s prekladateľom a nie s anonymnou firmou.