Rodný jazyk: Španielčina

Prekladateľ

Eva Reichwalderova

Pôsobím na Filozofickej fakulte UMB v Banskej Bystrici a na Filozofickej fakulte UKF v Nitre. Vyučujem translatologické disciplíny, kde sa snažím prepájať nadobudnuté teoretické vedomosti a praktické skúsenosti.

Kontakty

Špecializácie

preklad

Jazykové kombinácie

tlmočenie

Jazykové kombinácie

Dostupné termíny

Profil

Vzdelanie
Slovenská akadémia vied – PhD. – literárna veda Univerzita Komenského, Bratislava – Mgr. – španielsky jazyk a literatúra Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica – rozširujúce štúdium – slovenský jazyk a literatúra
Prax
Prekladám od r. 2000, mám dlhoročné skúsenosti s prekladom odborných, literárnych aj audiovizuálnych textov.
Kvalifikácia
úradná prekladateľka: španielsky jazyk – slovenský jazyk https://obcan.justice.sk/infosud-registre/-/isu-registre/reg-detail/prekladatel/prekladatel_15016

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba. A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu, že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo s prekladateľom a nie s anonymnou firmou.