Ako sa jazykoví voľnonožci socializujú počas pandémie?

Asi nevyzradíme žiadne tajomstvo, ak povieme, že pandémia obmedzila naše vzájomné kontakty na minimum. Tlmočníci zažili tento rok intenzívne to, čo majú prekladatelia prakticky stále – permanentnú prácu z domu. V piatok 26. marca sme ale spojili príjemnú socializáciu s výročným zasadnutím valného zhromaždenia.

Valné zhromaždenie sa tento rok uskutočnilo v piatok 26. marca prostredníctvom platformy Zoom. Jeho oficiálnej časti predchádzala neformálna diskusia, ktorou sa členovia a členky Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov spojili a potešili sa vzájomnou interakciou. Následne predsedníčka SAPT Mária Mlynarčíková otvorila zasadnutie a predniesla Správu o činnosti SAPT za rok 2020.

Počet riadnych i študentských členov dlhodobo narastá, čo je dobrý signál toho, že sme kvalitnou a dôveryhodnou asociáciou spájajúcou pravých profesionálov v jazykovom priemysle. Momentálne máme 221 členov.

Nemožnosť organizovať prezenčné stretnutia neochromila činnosť výkonného výboru. Ten vypracoval stanoviská k aktuálnym témam, konkrétne k pandemickej podpore pre tlmočníkov v marci 2020, pripomienky k novele živnostenského zákona či vyjadrenie k novelizácii vysokoškolského zákona.

Konali sa už ôsme Hieronymove dni, ktoré prebehli kompletne online a celý záznam tohto podujatia si môžete pozrieť na našom kanáli na YouTube. Venovali sme sa prekladu detskej literatúry, lokalizácii webových lokalít, tlmočeniu pre cudzincov a dopadu pandémie na tlmočenie a preklad.

Po výbuchu v Bejrúte sme prejavili solidaritu s tamojšou univerzitnou knižnicou. Podporili sme jej obnovu sumou 450 USD.

Funkciu tajomníka zodpovedajúceho za agendu a správu sociálnych sietí asociácie prebral náš člen, prekladateľ a kultúrny manažér Šimon Kotvas, ktorý sa predstavil valnému zhromaždeniu.

V roku 2020 sa takisto konal prieskum slovenského prekladateľsko-tlmočníckeho trhu, o ktorý sa opätovne postarali Pavol Šveda Martin Djovčoš. Základné výsledky tohto prieskumu nám priblížil Pavol Šveda, pričom plánujú vyjsť aj knižnou formou. Výsledky z ostatného prieskumu už vyšli knižne v roku 2017, bližšie informácie nájdete napríklad tu.

Napokon sme pristúpili k voľbe nového výkonného výboru. Na tomto mieste musíme osobitne poďakovať našej dlhoročnej predsedníčke Márii Mlynarčíkovej za jej osemročné pôsobenie v čele našej asociácie, ktoré sa dňom konanie valného zhromaždenia zavŕšilo. Vďaka jej obetavosti a zápalu sme sa mohli stať veľkou komunitou pravých profesionálov. Rovnako sme sa poďakovali za prácu vo výkonnom výbore aj Henriette Geierovej. Nové zloženie výkonného výboru je nasledovné: Marianna Bachledová, Peter Bajčík, Júlia Batmendijnová, Tomáš Holička, Martin Majzlík, Ivo Poláček a Pavol Šveda. Posledného menovaného zvolil výkonný výbor do funkcie predsedu. Touto cestou mu srdečne blahoželáme a prajeme veľa síl vo výkone funkcie.

V tomto roku nás okrem iného čaká ďalší ročník Hieronymových dní. O všetkých našich aktivitách pravidelne informujeme aj na našom FacebookuInstagrame a taktiež na sociálnej sieti LinkedIn. Informácie zverejňujeme aj na našom webe a členom tiež prostredníctvom e-mailu. Sledujte nás aj naďalej, aby vám nič neuniklo!